Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 391/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Rewitalizacji

Nr zarządzenia:
391
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Rewitalizacji
Data podpisania:
17-10-2023
Data wejścia w życie:
17-10-2023

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz 40, 572, 1463 i 1688)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Wydziału Rewitalizacji, stanowiący załącznik
do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rewitalizacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek właściwemu w sprawach nadzoru nad Wydziałem Rewitalizacji.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 102/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Rewitalizacji.

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 391/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r. (1,45MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 391/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r. (46,39KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego