Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. wywłaszczeń i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds. wywłaszczeń i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
23-10-2023
Termin składania dokumentów:
02-11-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie;
b) znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym,
o Krajowym Zasobie Nieruchomości, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, zdyscyplinowanie i właściwa postawa etyczna.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Alicja Myśliwiec zamieszkała w miejscowości Teodorowo
Uzasadnienie wyboru:
Pani Alicja Myśliwiec podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. wywłaszczeń i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości w Urzędzie Miasta Włocławek.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (405,32KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,45KB)
  3. PDFOpis stanowiska (168,13KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (24,15KB)
  5. PDFZakres czynności (297,43KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (25,46KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (259,05KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,67KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (230,17KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,77KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego