Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Mielęcińskiej 18b, 18 c we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2023.682; t.j.)*

Data wpływu do organu: 12 grudnia 2023 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pan Mirosław Skrzyniarz

Adres robót budowlanych: ulica Mielęcińska 18b, 18c; działka nr 47/17 obręb Michelin KM 3 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Mielęcińskiej 18b, 18c we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

W dniu 14 grudnia 2023 roku Prezydent Miasta Włocławek wniósł sprzeciw na dokonane zgłoszenie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego