Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A. reprezentowaną przez Pana Andrzeja Bienieckiego, w dniu 10.01.2024r. wydana została decyzja Nr 5/2024 o pozwoleniu na budowę zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym, zasiekami i niezbędną infrastrukturą techniczną

INFORMACJA

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A. reprezentowaną przez Pana Andrzeja Bienieckiego, w dniu 10.01.2024r. wydana została decyzja Nr 5/2024 o pozwoleniu na budowę zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym, zasiekami i niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Rozbudowa zakładu prefabrykacji betonu P.V. Prefabet S.A. we Włocławku wraz z niezbędną infrastrukturą", na terenie działek nr 4/11, 4/51 i 46/2 obręb Kawka przy ulicy Wiklinowej we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego