Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 18/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych w tym garaży oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
18
Rok:
2024
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych w tym garaży oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, oraz będących w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
24-01-2024
Data wejścia w życie:
24-01-2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r., zmienionej Uchwałą nr XXVII/134/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 110, poz. 905, Nr 241, poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 5381).

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 146/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych w tym garaży oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, oraz będących w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie Nr 18/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r. (1,72MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 18/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (43,83KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego