Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej - II Etap, na terenie działek nr: 1/42, 1/13, 1/34, 1/25, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41 obręb Włocławek KM 67, działek nr: 1/6, 1/48, 1/47, 1/45, 1/36, 3/1, 3/2, 1/70, 1/69, 1/68, 1/67, 1/63, 1/66, 1/62, 1/61, 1/60, 1/65, 1/59, 1/58, 1/57, 1/64, 1/56, 1/55, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 4/51, 4/39, 4/50, 4/27, 4/28, 4/29, 4/49, 4/48, 4/30, 4/31, 4/47, 4/46, 4/32, 4/45, 4/33, 4/34, 4/44, 4/35, 4/43, 4/42, 4/41, 4/36, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 31 stycznia 2024 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pan Krzysztof Grządziel prowadzący działalność pod nazwą Pałac Bursztynowy Krzysztof Grządziel

Adres robót budowlanych: ul. Wiejska, działki nr 1/42, 1/13, 1/34, 1/25, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41 obręb Włocławek KM 67, działki nr: 1/6, 1/48, 1/47, 1/45, 1/36, 3/1, 3/2, 1/70, 1/69, 1/68, 1/67, 1/63, 1/66, 1/62, 1/61, 1/60, 1/65, 1/59, 1/58, 1/57, 1/64, 1/56, 1/55, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 4/51, 4/39, 4/50, 4/27, 4/28, 4/29, 4/49, 4/48, 4/30, 4/31, 4/47, 4/46, 4/32, 4/45, 4/33, 4/34, 4/44, 4/35, 4/43, 4/42, 4/41, 4/36, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/14, 4/13, 4/12, 4/11, 4/10, 4/9, 4/8, 4/7, 4/6, 4/5, 4/4, 4/3, 4/2, 4/1 obręb Włocławek KM 71.

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej - II Etap, na terenie działek nr: 1/42, 1/13, 1/34, 1/25, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41 obręb Włocławek KM 67, działek nr: 1/6, 1/48, 1/47, 1/45, 1/36, 3/1, 3/2, 1/70, 1/69, 1/68, 1/67, 1/63, 1/66, 1/62, 1/61, 1/60, 1/65, 1/59, 1/58, 1/57, 1/64, 1/56, 1/55, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 4/51, 4/39, 4/50, 4/27, 4/28, 4/29, 4/49, 4/48, 4/30, 4/31, 4/47, 4/46, 4/32, 4/45, 4/33, 4/34, 4/44, 4/35, 4/43, 4/42, 4/41, 4/36, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/14, 4/13, 4/12, 4/11, 4/10, 4/9, 4/8, 4/7, 4/6, 4/5, 4/4, 4/3, 4/2, 4/1 obręb Włocławek KM 71 przy ul. Wiejskiej we Włocławku.

 

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego