Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie : ul. Kawka 6 – rozbudowa zakładu produkcyjnego o budynek produkcyjny z łącznikami, drogami wewnętrznymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środo­wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wika Polska Sp. z o.o. SGF Sp. komandytowej reprezentowanej przez pełnomocnika w dniu 2 lutego 2024 r. została wydana decyzja Nr 18/2024 (znak: UA.AB.6740.19.2024), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyj­nego o budynek produkcyjny z łącznikami, drogami wewnętrznymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka przy ul. Kawka 6 we Włocławku.

Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego