Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 39/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy oraz realizacji zadań i celów Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku na rok budżetowy 2024.

Nr zarządzenia:
39
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie zatwierdzenia Planu pracy oraz realizacji zadań i celów Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku na rok budżetowy 2024.
Data podpisania:
07-02-2024
Data wejścia w życie:
07-02-2024

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572,1463,1688) w związku z § 4 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r., poz. 249)

zarządza się, co następuje:

§1. Zatwierdza się Plan pracy oraz realizacji zadań i celów Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku na rok budżetowy 2024, opracowany przez Dyrektora jednostki, w uzgodnieniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku.

§3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzór Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 39/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. (2,88MB)
  2. DOCZarządzenie Nr 39/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (69,00KB)
  3. DOCXZałącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek Nr 39/2024 z dnia 7 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (54,06KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego