Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds.przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Inwestycji, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
11-01-2024
Termin składania dokumentów:
22-01-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe inżynierskie, preferowany kierunek – budownictwo;
b) znajomość ustaw: Prawo budowlane, przepisów branżowych: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej – 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/staż pracy – mile widziane doświadczenie w planowaniu i rozliczaniu inwestycji;
b) inne umiejętności – obsługa urządzeń biurowych – ksero, faks, skaner;
c) predyspozycje osobowościowe: zdolność podejmowania decyzji, sumienność, samodzielność, sprawność, komunikatywność, umiejętność stosowania i interpretowania przepisów, myślenie strategiczne, zdolność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Agnieszka Regina Przybylska
Uzasadnienie wyboru:
Pani Agnieszka Regina Przybylska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (508,93KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,67KB)
  3. PDFOpis stanowiska (305,13KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (17,58KB)
  5. PDFZakres czynności (485,19KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (20,31KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (115,37KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,49KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (155,75KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,79KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego