Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Finansów – Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
30-01-2024
Termin składania dokumentów:
09-02-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe;
b) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy
o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;
c) niekaralność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu;
d) obywatelstwo polskie;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia;
h) co najmniej – 3-letni staż pracy (dotyczy wykształcenia średniego).
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
b) umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
c) umiejętności zawodowe: umiejętności analityczne;
d) predyspozycje osobowościowe: pozytywne podejście do petenta, komunikatywność, sumienność, uczciwość, samodzielność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Anna Jóźwiak zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Anna Jóźwiak podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (522,06KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (30,46KB)
  3. PDFOpis stanowiska (275,56KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,28KB)
  5. PDFZakres czynności (444,68KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (21,79KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (116,58KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,82KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (155,66KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,95KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego