Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor do spraw ośrodków szkolenia kierowców i ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz postępowań nadzorczych w Wydziale Komunikacji

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Komunikacji
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor do spraw ośrodków szkolenia kierowców i ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz postępowań nadzorczych w Wydziale Komunikacji
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy ;umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika;
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
05-04-2024
Termin składania dokumentów:
10-04-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie średnie;
b) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych w przedmiotowym zakresie, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej 3-letni staż pracy (dot. wykształcenia średniego).
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
1) znajomość obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office;
2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
3) umiejętności zawodowe – umiejętność stosowania przepisów prawa;
4) inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
a) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, zdyscyplinowanie, właściwa postawa etyczna.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Beata Andrzejczak zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia Procedury zatrudniania na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, na w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Andrzejczak zamieszkała we Włocławku.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania (339,88KB)
  2. DOCXOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania-dokument dostępny cyfrowo (25,94KB)
  3. PDFZakres czynności (257,41KB)
  4. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (18,43KB)
  5. PDFInformacja o wyniku naboru (118,17KB)
  6. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,62KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego