Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Wydział Finansów
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor ds. ewidencji księgowej
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
22-05-2024
Termin składania dokumentów:
03-06-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych (…), rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów(…), rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;
c) obywatelstwo polskie;
d) niekaralność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
b) umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
c) predyspozycje osobowościowe: sumienność, bezstronność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów ustaw, zdolność planowania i organizacji pracy na stanowisku, postawa etyczna.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Dorota Kwiatkowska zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Dorota Kwiatkowska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisko Inspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (309,52KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (26,15KB)
  3. PDFOpis stanowiska (49,40KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,40KB)
  5. PDFZakres czynności (111,97KB)
  6. DOCZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (41,00KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (113,38KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,74KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (152,05KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,82KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego