Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu - ½ etatu

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Organizacyjno – Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu - ½ etatu
Wymiar etatu:
½ etatu
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
05-06-2024
Termin składania dokumentów:
12-06-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) obywatelstwo polskie;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia,
f) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
2) inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
3) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, sumienność, sprawność, właściwa postawa etyczna, umiejętność pracy
w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pan Mariusz Wrocławski zamieszkały we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia Procedury zatrudniania na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, na w/w stanowisko został wybrany Pan Mariusz Wrocławski zamieszkały we Włocławku.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania (397,90KB)
  2. DOCXOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania-dokument dostępny cyfrowo (24,80KB)
  3. PDFZakres czynności (150,17KB)
  4. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (22,57KB)
  5. PDFInformacja o wyniku procedury zatrudniania na zastępstwo (19,09KB)
  6. DOCXInformacja o wyniku procedury zatrudniania na zastępstwo-dokument dostępny cyfrowo (12,78KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego