Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds.ewidencji działalności gospodarczej, organizacyjno – administracyjnych Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds.ewidencji działalności gospodarczej, organizacyjno – administracyjnych Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
10-10-2023
Termin składania dokumentów:
20-10-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie;
b) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Prawo przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) znajomość: pakietu MS Office, języka angielskiego – mile widziana;
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy – wskazane;
c) umiejętności zawodowe: umiejętności analityczne, umiejętność formułowania pism, umiejętność interpretacji przepisów prawa, identyfikacja problemów oraz formułowanie rozwiązań;
d) predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, zdyscyplinowanie, samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Joanna Katarzyna Łukaszewska zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Joanna Katarzyna Łukaszewska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, organizacyjno – administracyjnych w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej w Urzędzie Miasta Włocławek.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załąćzniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (358,17KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,54KB)
  3. PDFOpis stanowiska (264,77KB)
  4. DOCXOpis stanowiska wersja-dokument dostępny cyfrowo (15,56KB)
  5. PDFZakres czynności (211,92KB)
  6. DOCXZakres czynności wersja-dokument dostępny cyfrowo (19,48KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (158,21KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,69KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (232,54KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,73KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego