Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. finansowych w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor ds. finansowych w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
09-11-2023
Termin składania dokumentów:
20-11-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe preferowane: administracja, ekonomia;
b) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) znajomość obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office;
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
c) inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
d) predyspozycje osobowościowe: sumienność, sprawność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, bezstronność, postawa etyczna, operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Aneta Łuczak
Uzasadnienie wyboru:
Pani Aneta Łuczak podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektor ds. finansowych w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w Urzędzie Miasta Włocławek.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

 1. PDFOgłoszenie o naborze (1,67MB)
 2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,30KB)
 3. PDFOpis stanowiska (325,93KB)
 4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (21,24KB)
 5. PDFZakres czynności (792,62KB)
 6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (19,44KB)
 7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (112,48KB)
 8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,68KB)
 9. PDFInformacja o wyniku naboru (148,43KB)
 10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,75KB)
 11. PDFInformacja dodatkowa o wyniku naboru (17,68KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego