Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor w Wydziale Komunikacji

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Wydział Komunikacji
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
29-12-2023
Termin składania dokumentów:
11-01-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych w zakresie rejestracji pojazdów, rozporządzenia
w sprawie instrukcji kancelaryjnej;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) znajomość obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office;
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
c) umiejętności zawodowe – umiejętność stosowania przepisów prawa;
d) inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
e) predyspozycje osobowościowe: sumienność, sprawność samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, bezstronność, postawa etyczna, operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

PDFOgłoszenie o naborze (459,74KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (25,87KB)

PDFOpis stanowiska (239,60KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (14,17KB)

PDFZakres czynności (354,59KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (17,96KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (108,73KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,74KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (144,35KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,63KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego