Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Goniec w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Organizacyjno – Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Goniec w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu
Wymiar etatu:
zadaniowy czas pracy; praca w terenie – doręczanie pism urzędowych za pokwitowaniem na terenie miasta Włocławek.
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
27-03-2024
Termin składania dokumentów:
02-04-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie średnie;
b) obywatelstwo polskie;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
Brak
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pan Mateusz Skibiński, zamieszkały we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia Procedury zatrudniania na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi na stanowisko Gońca w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu, został wybrany Pan Mateusz Skibiński, zamieszkały we Włocławku.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania (186,36KB)
  2. DOCXOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania-dokument dostępny cyfrowo (20,25KB)
  3. PDFZakres czynności (189,54KB)
  4. DOCXZakres czynności-dokment dostępny cyfrowo (21,44KB)
  5. PDFInformacja o wyniku naboru (20,44KB)
  6. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,46KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego