Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. rachunkowości podatkowej i windykacji w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Finansów – Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds. rachunkowości podatkowej i windykacji w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
09-01-2024
Termin składania dokumentów:
19-01-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja, zarządzanie;
b) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Ordynacja podatkowa;
c) niekaralność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu;
d) obywatelstwo polskie;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) znajomość zasad księgowości;
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
c) umiejętności zawodowe: umiejętności analityczne, umiejętności korzystania z aplikacji biurowych;
d) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, sprawność, uczciwość, samodzielność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Anna Maria Siedlecka
Uzasadnienie wyboru:
Pani Anna Maria Siedlecka podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. rachunkowości podatkowej
i windykacji w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Podatkowej
i Windykacji Należności.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PDFOgłoszenie o naborze (490,46KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,22KB)

PDFOpis stanowiska (218,54KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (23,65KB)

PDFZakres czynności (528,06KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (23,69KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (118,35KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,76KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (163,07KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru - dokument dostępny cyfrowo (12,75KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego