Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora do spraw porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status ogłoszenia o naborze:
Po terminie składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor do spraw porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
01-02-2024
Termin składania dokumentów:
12-02-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie;
b) znajomość przepisów z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego oraz szeroko pojętej ochrony ludności niezbędnej na zajmowanym stanowisku oraz określonych w ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw:
• ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.);
• ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.);
• ustawa o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.);
• ustawa o zarządzaniu kryzysowym(Dz.U. z 2023 r. poz. 122);
• ustawa o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897);
• ustawa o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1928);
• ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U z 2022 r. poz. 291);
• ustawa Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1389);
• ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
• ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.);
• ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej – 3 letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - wskazane;
b. inne – znajomość procedur operacyjnych w zakresie obrony cywilnej
i spraw obronnych;
c. znajomość pakietu oprogramowania Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
d. znajomość obsługi urządzeń biurowych;
e. staż pracy na podobnych stanowisku – preferowany;
f. umiejętności zawodowe - myślenie strategiczne, sprawne planowanie
i organizowanie pracy, umiejętność stosowania przepisów.
g. predyspozycje osobowościowe: rzetelność, obowiązkowość, systematyczność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność współpracy, dyspozycyjność, właściwa postawa etyczna.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-
  1. PDFOgłoszenie o naborze (441,77KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (31,68KB)
  3. PDFOpis stanowiska (298,57KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,07KB)
  5. PDFZakres czynności (222,07KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (21,15KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy (125,11KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy - dokument dostępny cyfrowo (12,77KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego