Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
05-06-2024
Termin składania dokumentów:
17-06-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) znajomość „Prawa prasowego”, „Prawa autorskiego”, znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
d) obywatelstwo polskie;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, samodzielność, sumienność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność stosowania i interpretowania odpowiednich przepisów;
b) inne: obsługa komputera, skanera, umiejętność korzystania z aplikacji biurowych, poczty elektronicznej i Internetu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pan Kamil Kazimierczyk zamieszkały we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pan Kamil Kazimierczyk podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisko Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełnił wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (444,68KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (25,88KB)
  3. PDFOpis stanowiska (208,93KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (22,52KB)
  5. PDFZakres czynności (524,30KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (19,28KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (112,90KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,93KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (150,92KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,88KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego