Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds.organizacyjnych w Wydziale Inwestycji

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Inwestycji
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds.organizacyjnych w Wydziale Inwestycji
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
18-10-2023
Termin składania dokumentów:
30-10-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku administracja;
b) znajomość ustaw: Kodeks Cywilny, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) umiejętności zawodowe – umiejętność stosowania przepisów prawa;
b) inne umiejętności – sprawne organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych – ksero, faks, skaner;
c) predyspozycje osobowościowe: zdolność podejmowania decyzji, sumienność, samodzielność, sprawność, komunikatywność, myślenie strategiczne, zdolność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, właściwa postawa etyczna.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Aneta Kwiatkowska zamieszkała w miejscowości Czerniewice.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Aneta Kwiatkowska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Włocławek.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (462,62KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,82KB)
  3. PDFOpis stanowiska (285,57KB)
  4. DOCXOpis stanowiska wersja-dokument dostępny cyfrowo (17,25KB)
  5. PDFZakres czynności (469,15KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (26,50KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (231,65KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,59KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (200,91KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,65KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego