Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 30Kwiecień: 536Maj: 214Czerwiec: 337
Lipiec: 122Sierpień: 2282Wrzesień: 41499Październik: 59248Listopad: 121038Grudzień: 33895
 1. Strona Główna BIP
  Wyświetleń: 32649
 2. Ważny Komunikat
  Wyświetleń: 13316
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7881
 4. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 7801
 5. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4121
 6. Karty Usług - Procedury załatwiania spraw w Urzędzie
  Wyświetleń: 3337
 7. Projekt listy wnioskodawców ubiegających się o najem 142 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Celulozowej
  Wyświetleń: 2749
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2741
 9. Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta
  Wyświetleń: 2444
 10. Wykaz stron BIP jednostek Oświatowych
  Wyświetleń: 2076
 11. Zarządzenia Prezydenta Miasta
  Wyświetleń: 2011
 12. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe w 2023 r.
  Wyświetleń: 1836
 13. Ogłoszenia o przetargach nieruchomości
  Wyświetleń: 1448
 14. Podinspektor w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Szkół i Placówek 2
  Wyświetleń: 1210
 15. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
  Wyświetleń: 1128
 16. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 1012
 17. Podinspektor ds.organizacyjnych w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 858
 18. Główny Specjalista ds.ekonomicznych i zasobów Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  Wyświetleń: 839
 19. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 814
 20. Wstępne konsultacje rynkowe
  Wyświetleń: 810
 21. Lokale użytkowe
  Wyświetleń: 803
 22. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 802
 23. Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów
  Wyświetleń: 788
 24. Lista mieszkań Celulozowa
  Wyświetleń: 774
 25. Lokale przeznaczone do remontu
  Wyświetleń: 756
 26. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 734
 27. Podinspektor ds.ewidencji działalności gospodarczej, organizacyjno – administracyjnych Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej
  Wyświetleń: 723
 28. KM01a-Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP
  Wyświetleń: 697
 29. Procedura naboru w Urzędzie Miasta – wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 687
 30. Skład Rady Miasta Włocławek VIII – Kadencja (2018-2023)
  Wyświetleń: 679
 31. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 651
 32. Podinspektor ds. wywłaszczeń i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości
  Wyświetleń: 594
 33. Wykaz szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 594
 34. Dyżury aptek
  Wyświetleń: 592
 35. Wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 575
 36. Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 572
 37. Komisje Rady Miasta VIII – Kadencja (2018-2023)
  Wyświetleń: 560
 38. Interpelacje sesyjne Radnych Rady Miasta
  Wyświetleń: 559
 39. Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 549
 40. Promocja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna
  Wyświetleń: 546
 41. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 510
 42. Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 498
 43. Rejestr informacji o środowisku ( Karty SIOS)
  Wyświetleń: 493
 44. Podinspektor ds. ewidencji miejscowości, ulic i adresów w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 1
  Wyświetleń: 488
 45. Zgromadzenia Publiczne
  Wyświetleń: 485
 46. Wybory ławników
  Wyświetleń: 478
 47. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 476
 48. Schemat organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 476
 49. Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji 2
  Wyświetleń: 471
 50. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 449
 51. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 442
 52. Dyżury Radnych
  Wyświetleń: 440
 53. Wykaz Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 438
 54. Prawo jazdy, Dowód rejestracyjny – wniosek elektroniczny i odbiór
  Wyświetleń: 435
 55. Inspektor ds. finansowych w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
  Wyświetleń: 432
 56. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 420
 57. dr Marek Wojtkowski - Prezydent Włocławka
  Wyświetleń: 420
 58. MZON03-Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 414
 59. Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku
  Wyświetleń: 413
 60. Podinspektor ds. ewidencji miejscowości, ulic i adresów w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 2
  Wyświetleń: 413
 61. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 407
 62. Sprzedaż lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 397
 63. Interpelacje międzysesyjne Radnych Rady Miasta
  Wyświetleń: 396
 64. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie sporządzania
  Wyświetleń: 396
 65. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 389
 66. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 386
 67. Lokale w budynkach nowo wybudowanych
  Wyświetleń: 384
 68. Procedura zatrudniania na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, a także naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi
  Wyświetleń: 384
 69. Przydział lokalu na czas trwania stosunku pracy
  Wyświetleń: 381
 70. Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 4
  Wyświetleń: 373
 71. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 370
 72. Krzysztof Kukucki - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 367
 73. Domicela Kopaczewska - Zastępca Prezydenta
  Wyświetleń: 366
 74. Informacje związane ze zgłoszeniami, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. „a” oraz art. 29 ust.3 pkt 3 lit. „d” ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 366
 75. MZON02-Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16-go roku życia)
  Wyświetleń: 366
 76. Budżet Obywatelski Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 363
 77. Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji 6
  Wyświetleń: 359
 78. Monika Jabłońska - Zastępca Prezydenta
  Wyświetleń: 358
 79. Plan Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030
  Wyświetleń: 356
 80. Inne jednostki budżetowe
  Wyświetleń: 351
 81. Budżet
  Wyświetleń: 349
 82. Wykazy zezwoleń gastronomicznej sprzedaży napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 345
 83. Harmonogram pierwszych posiedzeń oraz szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 340
 84. Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu
  Wyświetleń: 337
 85. Uchwała antysmogowa
  Wyświetleń: 337
 86. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 333
 87. Wykazy zezwoleń detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 333
 88. Spotkania Prezydenta z mieszkańcami
  Wyświetleń: 329
 89. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 329
 90. Harmonogram posiedzeń członków obwodowych komisji wyborczych w sprawie liczenia kart do głosowania
  Wyświetleń: 328
 91. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 325
 92. Lokale socjalne i komunalne
  Wyświetleń: 323
 93. Informator - gdzie szukać wsparcia i pomocy
  Wyświetleń: 322
 94. Samorządowe zakłady budżetowe
  Wyświetleń: 320
 95. Placówki pomocy społecznej i socjalnej
  Wyświetleń: 314
 96. Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 313
 97. Ankieta informacyjna do II naboru wniosków Programu "Ciepłe mieszkanie"
  Wyświetleń: 310
 98. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  Wyświetleń: 309
 99. MZON01-Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 307
 100. Publiczny transport zbiorowy
  Wyświetleń: 307
 101. Dot.dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 306
 102. Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 5
  Wyświetleń: 306
 103. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 o powierzchni 0,0038 ha w obrębie Włocławek KM 45, położonej we Włocławku przy ul. Słowackiego 3, dla właścicieli lub użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania ich nieruchomości.
  Wyświetleń: 303
 104. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 300
 105. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone
  Wyświetleń: 298
 106. Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS (pomiar pól elektromagnetycznych)
  Wyświetleń: 297
 107. Statut Miasta Włocławka
  Wyświetleń: 297
 108. Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – art. 49 i 49a KPA
  Wyświetleń: 297
 109. Miejskie Instytucje Kultury
  Wyświetleń: 296
 110. Inwestycje celu publicznego
  Wyświetleń: 294
 111. KM01-Rejestracja nowego pojazdu
  Wyświetleń: 291
 112. Wybory ławników na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 290
 113. Zespół Szkół Samochodowych
  Wyświetleń: 290
 114. Spółki z większościowym udziałem miasta
  Wyświetleń: 288
 115. Instytucje Kultury
  Wyświetleń: 287
 116. Rejestr Petycji
  Wyświetleń: 285
 117. Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
  Wyświetleń: 283
 118. Sprzedaż lokali użytkowych
  Wyświetleń: 280
 119. Gmina Miasto Włocławek
  Wyświetleń: 278
 120. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
  Wyświetleń: 275
 121. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 273
 122. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 272
 123. Ulgi, świadczenia
  Wyświetleń: 270
 124. Formularze oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 269
 125. GMK25-Przydział lokalu mieszkalnego do remontu we własnym zakresie z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek
  Wyświetleń: 269
 126. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 268
 127. Włocławska Rada Seniorów
  Wyświetleń: 268
 128. Wykonanie budżetu / Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 268
 129. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 267
 130. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie losowania składów komisji.
  Wyświetleń: 265
 131. Placówki sportowe, turystyczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 265
 132. Pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 263
 133. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 262
 134. II Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 261
 135. Zespół Placówek nr 1
  Wyświetleń: 261
 136. Harmonogram szkoleń przewodniczących obwodowych komisji wyborczych oraz ich zastępców
  Wyświetleń: 258
 137. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 257
 138. Dyżurów Radnych RM – Kawiarnia Obywatelska „Śródmieście Cafe”
  Wyświetleń: 256
 139. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 256
 140. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 256
 141. Miejski Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 254
 142. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 254
 143. KM02-Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w RP
  Wyświetleń: 251
 144. Projektu budżetu Miasta Włocławek na 2024 rok
  Wyświetleń: 250
 145. Program „Ciepłe mieszkanie”
  Wyświetleń: 249
 146. Olga Wujkowska - Urząd Miasta Włocławek - Kierownik Referatu Obsługi Szkół i Placówek w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 248
 147. Składy obwodowych Komisji Wyborczych we Włocławku wraz z funkcjami
  Wyświetleń: 246
 148. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 246
 149. Zadania Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 246
 150. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
  Wyświetleń: 245
 151. KM01b-Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 243
 152. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 243
 153. I Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 240
 154. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 240
 155. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 239
 156. Skorowidze Zarządzeń Prezydenta Miasta
  Wyświetleń: 239
 157. Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi
  Wyświetleń: 238
 158. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 237
 159. Zamiany lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 236
 160. Komunikat
  Wyświetleń: 234
 161. Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku
  Wyświetleń: 233
 162. Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska
  Wyświetleń: 232
 163. Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 6
  Wyświetleń: 232
 164. Projekt Włocławek Zawodowo II
  Wyświetleń: 231
 165. Deklaracja dostępności dla aplikacji mobilnej TransparentneJST
  Wyświetleń: 230
 166. Pomoc tłumacza języka migowego
  Wyświetleń: 230
 167. Szkoła Podstawowa nr 23
  Wyświetleń: 229
 168. Raport o stanie miasta
  Wyświetleń: 228
 169. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 227
 170. Kultura fizyczna, sport, turystyka
  Wyświetleń: 227
 171. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – ogłoszenia
  Wyświetleń: 227
 172. Magdalena Mikołajczyk - Przedszkole Publiczne nr 25 „Słoneczko” - Dyrektor
  Wyświetleń: 226
 173. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 226
 174. Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – 1/3 etatu
  Wyświetleń: 225
 175. KM03-Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
  Wyświetleń: 223
 176. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 222
 177. III Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 221
 178. Kontakt
  Wyświetleń: 221
 179. Skład MKRPA
  Wyświetleń: 221
 180. Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego
  Wyświetleń: 220
 181. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 220
 182. Strategia rozwoju miasta Włocławek 2020+
  Wyświetleń: 220
 183. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie możliwości ponownego zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
  Wyświetleń: 219
 184. Informacje o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem
  Wyświetleń: 217
 185. Nowy harmonogram posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 217
 186. Raport o stanie zapewniania dostępności
  Wyświetleń: 217
 187. Zarządzenie nr 338/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3
  Wyświetleń: 217
 188. Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów 5
  Wyświetleń: 215
 189. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 213
 190. KM03a-Wydawanie praw jazdy / pozwoleń na kierowanie tramwajem
  Wyświetleń: 212
 191. Leśnictwo
  Wyświetleń: 212
 192. Audyty i kontrole
  Wyświetleń: 210
 193. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 210
 194. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 210
 195. MZON05-Wniosek o wydanie karty parkingowej
  Wyświetleń: 210
 196. Program Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023 oraz raporty z realizacji Programu
  Wyświetleń: 209
 197. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacja
  Wyświetleń: 209
 198. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 208
 199. MZON04-Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
  Wyświetleń: 208
 200. Wzory wniosków dla szkół niepublicznych
  Wyświetleń: 208
 201. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Wyświetleń: 207
 202. Skorowidze Uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 206
 203. Inspektor ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
  Wyświetleń: 205
 204. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 205
 205. Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  Wyświetleń: 204
 206. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 204
 207. Zespół Szkół Technicznych
  Wyświetleń: 204
 208. Szkoła Podstawowa nr 22
  Wyświetleń: 203
 209. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 202
 210. Stawki czynszu lokali za najem lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 202
 211. Zarządzenie nr 342/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, działka nr 69/16 KM 34 o pow. 519,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 202
 212. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
  Wyświetleń: 201
 213. Powiadomienia i ostrzeżenia o jakości powietrza
  Wyświetleń: 200
 214. Zespół Szkół Elektrycznych
  Wyświetleń: 200
 215. Informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 199
 216. Książki ewidencji polowań indywidualnych
  Wyświetleń: 199
 217. Przedszkole Publiczne nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
  Wyświetleń: 199
 218. Strategia rozwoju miasta Włocławek 2030+ Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 199
 219. Zarządzenie nr 401/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 198
 220. Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 197
 221. Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji 5
  Wyświetleń: 197
 222. Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów
  Wyświetleń: 197
 223. Małgorzata Ćwikowska - II Liceum Ogólnokształcące Im Mikołaja Kopernika - p.o. Dyrektora
  Wyświetleń: 197
 224. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 197
 225. Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku
  Wyświetleń: 196
 226. Program dotacyjny z budżetu miasta Włocławek na wymianę źródeł ciepła na rok 2023
  Wyświetleń: 196
 227. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 196
 228. Bożena Majewska - Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi - Dyrektor
  Wyświetleń: 195
 229. Wzory wniosków wyborczych
  Wyświetleń: 195
 230. Informator o dostępnych formach pomocy
  Wyświetleń: 193
 231. Otwórz się na pomoc
  Wyświetleń: 193
 232. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 193
 233. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
  Wyświetleń: 193
 234. Klub Koszykówki WŁOCŁAWEK
  Wyświetleń: 192
 235. Strategia rozwoju miasta Włocławek 2030+
  Wyświetleń: 192
 236. Udostępnianie danych z monitoringu powietrza
  Wyświetleń: 192
 237. Zespół Szkół Ekonomicznych
  Wyświetleń: 191
 238. Aneta Garlińska - Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 190
 239. Program ochrony powietrza oraz Plan Działań Krótkoterminowych dla strefy miasto Włocławek
  Wyświetleń: 190
 240. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska 19
  Wyświetleń: 188
 241. Informacje dla mieszkańców
  Wyświetleń: 188
 242. Informacje o decyzjach poprzedzonych decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 188
 243. Programy Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 188
 244. Informacje w sprawie wydanych pozwoleń na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
  Wyświetleń: 187
 245. Wzory zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 187
 246. Informacja o gruntach rolnych
  Wyświetleń: 186
 247. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 186
 248. Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku
  Wyświetleń: 186
 249. Programy Polityki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 185
 250. Wykazy przedsiębiorstw/firm – odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 185
 251. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  Wyświetleń: 184
 252. Przedszkole Publiczne nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
  Wyświetleń: 184
 253. Schemat procedur kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 184
 254. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
  Wyświetleń: 183
 255. Informacje obwieszczane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Wyświetleń: 183
 256. Podinspektor w Wydziale Komunikacji 2
  Wyświetleń: 183
 257. FN07-Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 182
 258. Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+
  Wyświetleń: 181
 259. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 181
 260. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
  Wyświetleń: 181
 261. „Baza” Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 180
 262. KM02a-Wpisywanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT,)
  Wyświetleń: 180
 263. Obwody włocławskich szkół
  Wyświetleń: 180
 264. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 180
 265. Program ochrony powietrza dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu
  Wyświetleń: 180
 266. Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 180
 267. Zarządzenie Nr 406/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
  Wyświetleń: 180
 268. Zmiana przepisów dotyczących wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  Wyświetleń: 179
 269. Edukacja ekologiczna
  Wyświetleń: 178
 270. Zespół Szkół nr 4
  Wyświetleń: 178
 271. Efektywność energetyczna
  Wyświetleń: 177
 272. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 177
 273. Skierowanie do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 177
 274. Tematy podejmowane na spotkaniach prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego z mieszkańcami w 2023 roku
  Wyświetleń: 177
 275. Wzory pełnomocnictw
  Wyświetleń: 176
 276. Młodzieżowa Rada Miasta X kadencji
  Wyświetleń: 175
 277. Szkoła Podstawowa nr 3
  Wyświetleń: 174
 278. Centrum Opieki nad Dzieckiem
  Wyświetleń: 173
 279. Pobierz programy
  Wyświetleń: 173
 280. Projekt „Włocławek Zawodowo”
  Wyświetleń: 173
 281. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 172
 282. Kinga Twardzik - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Dyrektor
  Wyświetleń: 172
 283. Profilaktyka uzależnień
  Wyświetleń: 172
 284. Plan Działań Krótkoterminowych PDK
  Wyświetleń: 171
 285. Zarządzenie nr 341/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 171
 286. Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów 4
  Wyświetleń: 170
 287. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne
  Wyświetleń: 170
 288. Zespół Szkół nr 3
  Wyświetleń: 170
 289. Zezwolenie na używanie armatek hukowych
  Wyświetleń: 170
 290. Jakub Woźnikowski - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 169
 291. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów obowiązujące od 01.01.2023 r.
  Wyświetleń: 169
 292. Przedszkole Publiczne nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
  Wyświetleń: 169
 293. Zarządzenie nr 337/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3
  Wyświetleń: 169
 294. Informacja o lasach
  Wyświetleń: 168
 295. Dom Pomocy Społecznej, ul. Dobrzyńska 102
  Wyświetleń: 167
 296. Interpelacja międzysesyjna nr 132 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 167
 297. Interpelacja międzysesyjna nr 8 radnego Krzysztofa Kowalskiego
  Wyświetleń: 167
 298. Lokalne instytucje pomocowe
  Wyświetleń: 167
 299. Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi
  Wyświetleń: 167
 300. Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego
  Wyświetleń: 167
 301. Szkoła Podstawowa nr 12
  Wyświetleń: 167
 302. Zespół Szkół Muzycznych
  Wyświetleń: 167
 303. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  Wyświetleń: 166
 304. I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 15 o powierzchni użytkowej 43,50 m2
  Wyświetleń: 166
 305. Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”
  Wyświetleń: 166
 306. Ptaki i nietoperze w miastach
  Wyświetleń: 166
 307. Stan mienia komunalnego
  Wyświetleń: 165
 308. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 164
 309. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 164
 310. Strategia zarządzania długiem komunalnym Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 164
 311. Jacek Jabłoński - "BAZA" Spółka z o.o. - Prezes Zarządu
  Wyświetleń: 163
 312. Normy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe
  Wyświetleń: 163
 313. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu nr 3/ZIT/2023 dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie FEKP.08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne
  Wyświetleń: 163
 314. Plany polowań zbiorowych
  Wyświetleń: 163
 315. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku
  Wyświetleń: 163
 316. Projekt „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”
  Wyświetleń: 162
 317. Szkoła Podstawowa nr 5 Integracyjna
  Wyświetleń: 162
 318. E02-Wpisanie do ewidencji szkoły/placówki niepublicznej
  Wyświetleń: 161
 319. Interpelacja międzysesyjna nr 44 radnej Joanny Hofman-Kupisz
  Wyświetleń: 161
 320. Interpelacja nr 3 Radnej - Joanny Hofman-Kupisz złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 161
 321. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu w celu wspólnej realizacji projektu nr 2/ZIT/2023 w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu: 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania: FEKP.08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne Nr naboru Nr FEKP.08.13-IZ.00-026/23
  Wyświetleń: 161
 322. Zespół Szkół Chemicznych
  Wyświetleń: 161
 323. MRZK01-Udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich; występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów
  Wyświetleń: 160
 324. Rolnictwo
  Wyświetleń: 160
 325. Uchwały
  Wyświetleń: 160
 326. Procedura kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Włocławek
  Wyświetleń: 159
 327. Rozporządzenie Ministra Energi w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
  Wyświetleń: 159
 328. Strategia OSI dla miasta Włocławek
  Wyświetleń: 159
 329. Szkoła Podstawowa nr 14
  Wyświetleń: 159
 330. Zarządzenie nr 339/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok
  Wyświetleń: 159
 331. Krystyna Kotula - Galeria Sztuki Współczesnej - p.o. Dyrektora
  Wyświetleń: 158
 332. Straż Miejska we Włocławku
  Wyświetleń: 158
 333. Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego
  Wyświetleń: 158
 334. Zarządzenie nr 374/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 158
 335. Dot.zasad określających dofinansowanie zielonych szkół
  Wyświetleń: 157
 336. Informacje dotyczące postepowań w sprawie strategicznej oceny odziaływania na środowisko – zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 157
 337. Przedszkole Publiczne nr 4
  Wyświetleń: 157
 338. Szkoła Podstawowa nr 2
  Wyświetleń: 157
 339. Interpretacja indywidualna
  Wyświetleń: 156
 340. Projekt „Zawodowcy z Włocławka”
  Wyświetleń: 156
 341. Zespół Szkół nr 11
  Wyświetleń: 156
 342. Honorata Baranowska - Urząd Miasta Włocławek - Skarbnik Miasta
  Wyświetleń: 155
 343. Budżet Miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 154
 344. Przedszkole Publiczne nr 12
  Wyświetleń: 154
 345. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  Wyświetleń: 153
 346. Interpelacja międzysesyjna nr 134 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 153
 347. Obwieszczenia dotyczące łowiectwa
  Wyświetleń: 153
 348. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (9/proj/2023)
  Wyświetleń: 153
 349. Przedszkole Publiczne nr 16
  Wyświetleń: 153
 350. Wykazy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – organizacja przyjęć
  Wyświetleń: 153
 351. G07-Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 152
 352. Szkoła Podstawowa nr 10
  Wyświetleń: 152
 353. Andrzej Walczak - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Prezes Zarządu
  Wyświetleń: 151
 354. Azbest
  Wyświetleń: 151
 355. Przedszkole Publiczne nr 9
  Wyświetleń: 151
 356. Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie
  Wyświetleń: 150
 357. I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach : Celulozowa, działka nr 15/62 KM 87 o pow. 172,00 m2, Toruńska, działka nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2
  Wyświetleń: 150
 358. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek
  Wyświetleń: 150
 359. Przedszkole Publiczne nr 13
  Wyświetleń: 150
 360. Zarządzenie nr 375/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
  Wyświetleń: 150
 361. Przedszkole Publiczne nr 29
  Wyświetleń: 149
 362. Zarządzenie nr 346/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2023 r. w sprawie sprzedaży 18 działek przy ulicy Papieżka
  Wyświetleń: 149
 363. Aktualne składy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami
  Wyświetleń: 148
 364. Szkoła Podstawowa nr 18
  Wyświetleń: 148
 365. Tematy podejmowane na spotkaniach Prezydenta Włocławka z Mieszkańcami w 2022 roku
  Wyświetleń: 148
 366. Interpelacja nr 2 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 147
 367. Otwarty konkurs ofert nr 6 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2023.
  Wyświetleń: 147
 368. Telefony zaufania
  Wyświetleń: 147
 369. Przedszkole Publiczne nr 19
  Wyświetleń: 146
 370. Szkoła Podstawowa nr 7
  Wyświetleń: 146
 371. Interpelacja międzysesyjna nr 45 radnej Joanny Hofman-Kupisz
  Wyświetleń: 145
 372. Przedszkole Publiczne nr 14
  Wyświetleń: 145
 373. Zarządzenie nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 145
 374. Galeria Sztuki Współczesnej
  Wyświetleń: 144
 375. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99 o powierzchni 0,0805 ha, w obrębie Włocławek KM 11, położonej we Włocławku przy ul. Brzegowej 11, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 144
 376. Przedszkole Publiczne nr 30
  Wyświetleń: 144
 377. Iwona Patroniak - Przedszkole Publiczne nr 17 - Dyrektor
  Wyświetleń: 143
 378. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 143
 379. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 „Maluch”
  Wyświetleń: 143
 380. Postępowanie w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego
  Wyświetleń: 143
 381. Przedszkole Publiczne nr 17
  Wyświetleń: 143
 382. Przedszkole Publiczne nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
  Wyświetleń: 143
 383. Przedszkole Publiczne nr 26
  Wyświetleń: 143
 384. Zarządzenie Nr 398/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.
  Wyświetleń: 143
 385. Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku
  Wyświetleń: 142
 386. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 142
 387. Administracja Zasobów Komunalnych
  Wyświetleń: 141
 388. Zespół Szkół nr 8
  Wyświetleń: 141
 389. Zarządzenie Nr 388/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 140
 390. KM03h-Wydanie karty kwalifikacji kierowcy KKK, Wydanie profilu kierowcy zawodowego PKZ
  Wyświetleń: 139
 391. Małgorzata Bisaga - I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 139
 392. Monika Jabłońska - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 139
 393. Paweł Żyżelewicz - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - Dyrektor
  Wyświetleń: 139
 394. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+
  Wyświetleń: 139
 395. Agnieszka Szymczak - Przedszkole Publiczne nr 14 - Nauczyciel ,Wicedyrektor
  Wyświetleń: 138
 396. Anna Żabińska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Inspektor
  Wyświetleń: 138
 397. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/17 o powierzchni 0,0081 ha w obrębie Włocławek KM 73 położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, celem poprawy warunków zagospodarowania ich nieruchomości.
  Wyświetleń: 138
 398. Piotr Oczachowski - Urząd Miasta Włocławek - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 138
 399. Zarządzenie nr 396/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz procedury zawierania umów najmu o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy.
  Wyświetleń: 138
 400. Beata Wróblewska - ll Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 137
 401. Interpelacja międzysesyjna nr 133 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 137
 402. Kamila Słomczewska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej - Dyrektor
  Wyświetleń: 137
 403. Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 137
 404. Zarządzenie nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 137
 405. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/3 o powierzchni 0,1385 ha w obrębie Włocławek KM 58, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej.
  Wyświetleń: 136
 406. Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 136
 407. Jolanta Stańczak-Bromirska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Urbanistyki i Architektury - Dyrektor
  Wyświetleń: 136
 408. Zarządzenie nr 420/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 136
 409. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 271/350 części zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/5 o powierzchni 0,0209 ha, w obrębie Włocławek KM 49/1, położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 2/4
  Wyświetleń: 135
 410. KM03c-Wymiana zagranicznego prawa jazdy na krajowe
  Wyświetleń: 135
 411. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu w celu wspólnej realizacji projektu nr 1/2023 w ramach Działanie 08.27 – Kształcenie ogólne OPPT– [nabór Nr FEKP.08.27-IZ.00-027/23] w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
  Wyświetleń: 135
 412. Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”
  Wyświetleń: 135
 413. Zarządzenie nr 419/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 135
 414. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Leopoldowskiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 7/5 oraz nr 7/6, o łącznej powierzchni 0,6474 ha.
  Wyświetleń: 134
 415. Interpelacja nr 1 Radnego - Jakuba Woźnikowskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 134
 416. Kierownik Referatu Kultury i Promocji w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
  Wyświetleń: 134
 417. Małgorzata Dobska - Szwarc - Przedszkole Publiczne nr 14 - Dyrektor
  Wyświetleń: 134
 418. GMK23-Przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek w budynku nowo wybudowanym.
  Wyświetleń: 133
 419. Interpelacja międzysesyjna nr 29 radnego Piotra Zwolińskiego
  Wyświetleń: 133
 420. Wyniki głosowania – Włocławski Budżet Obywatelski 2024
  Wyświetleń: 133
 421. Inspektor ds. koordynowania strategii i projektów w Biurze Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek.
  Wyświetleń: 132
 422. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 132
 423. Kazimierz Mendala - Zespół Szkół nr 4 we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 131
 424. Zarządzenie nr 354/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  Wyświetleń: 131
 425. Zarządzenie Nr 385/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
  Wyświetleń: 131
 426. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 71, oznaczonej jako działka nr 7/49 (Włocławek KM 74/1) o pow. 0,0591 ha.
  Wyświetleń: 130
 427. Interpelacja nr 1 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 27 czerwca 2023 podczas LXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 130
 428. Zarządzenie nr 353/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2023 r. w sprawie określenia sposobu wykonania załącznika Nr 5 do uchwały LXV/99/2023 z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek
  Wyświetleń: 130
 429. Zespół Szkół Budowlanych
  Wyświetleń: 130
 430. Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej we Włocławku w 2022 roku.
  Wyświetleń: 129
 431. Zarządzenie Nr 397/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 129
 432. Interpelacja międzysesyjna nr 136 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 128
 433. KM01e-Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 128
 434. Łukasz Pszczółkowski - Klub Koszykówki Włocławek - Prezes Zarządu
  Wyświetleń: 128
 435. Zarządzenie nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok.
  Wyświetleń: 128
 436. Interpelacja międzysesyjna nr 46 radnej Joanny Hofman-Kupisz
  Wyświetleń: 127
 437. Zarządzenie nr 364/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego
  Wyświetleń: 127
 438. Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzgodnieniu przez RDOŚ warunków realizacji inwestycji pn: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku
  Wyświetleń: 127
 439. E03-Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 126
 440. Jolanta Zygmunciak - Szkoła Podstawowa nr 18 - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 126
 441. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 126
 442. Weronika Kurant - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Starszy inspektor
  Wyświetleń: 126
 443. Elżbieta Olszewska - Urząd Miasta Włocławek - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii - Kierownik
  Wyświetleń: 125
 444. G04-Wpisanie w egib aktualnego adresu
  Wyświetleń: 125
 445. Agnieszka Skiba - Murawska - Urząd Miasta Włocławek - Geolog Powiatowy
  Wyświetleń: 124
 446. Petycja w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połaczenie Polski i Ukrainy
  Wyświetleń: 124
 447. Centrum Kultury „Browar B.”
  Wyświetleń: 123
 448. G11-Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
  Wyświetleń: 123
 449. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
  Wyświetleń: 123
 450. Zarządzenie nr 352/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 123
 451. Interpelacja międzysesyjna nr 38 radnej Katarzyny Zarębskiej
  Wyświetleń: 122
 452. KM01d-Profesjonalna rejestracja pojazdów
  Wyświetleń: 122
 453. Agnieszka Chmielewska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zastępca Dyrektora ds Wsparcia Społecznego
  Wyświetleń: 121
 454. Domicela Kopaczewska - Zastępca Prezydenta
  Wyświetleń: 121
 455. Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji 4
  Wyświetleń: 121
 456. Interpelacja międzysesyjna nr 28 radnego Piotra Zwolińskiego
  Wyświetleń: 121
 457. Interpelacja nr 3 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 121
 458. Zarządzenie Nr 351/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
  Wyświetleń: 121
 459. Marta Jędrzejczak - Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku - p.o. Dyrektora
  Wyświetleń: 120
 460. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego w budynku przy ul. Kilińskiego 12A we Włocławku, usytuowanego na dz. nr 7/1, KM 45, o łącznej pow. 0,0260 ha.
  Wyświetleń: 119
 461. Pytania referendalne
  Wyświetleń: 119
 462. Zarządzenie nr 356/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Edukacji
  Wyświetleń: 119
 463. Interpelacja międzysesyjna nr 181 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 118
 464. Interpelacja nr 12 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 118
 465. Miejski Zespół Żłobków
  Wyświetleń: 118
 466. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 „CALINECZKA”
  Wyświetleń: 118
 467. Stanisław Stanowski - Urząd Miasta Włocławek - Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 118
 468. Wojciech Kobielski - Zespół Placówek nr 1 we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 118
 469. Anna Wyborska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Kierownik
  Wyświetleń: 117
 470. Magdalena Wojtasiak - Przedszkole Publiczne Nr 27 - Zastępca dyrektora
  Wyświetleń: 117
 471. Podinspektor w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Szkół i Placówek
  Wyświetleń: 117
 472. Podinspektora ds. przyrody w Wydziale Środowiska 2
  Wyświetleń: 117
 473. UA12-Postępowanie w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy lub wykonania innych robót budowlanych, rozbiórki
  Wyświetleń: 117
 474. Zarządzenie Nr 379/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert nr 6 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2023.
  Wyświetleń: 117
 475. Elżbieta Dynarska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - Dyrektor
  Wyświetleń: 116
 476. GMK16-Przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 116
 477. Interpelacja międzysesyjna nr 135 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 116
 478. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza
  Wyświetleń: 116
 479. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 116
 480. Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 116
 481. G02-Wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z mapy ewidencyjnej
  Wyświetleń: 115
 482. Interpelacja międzysesyjna nr 23 radnej Elżbiety Rutkowskiej
  Wyświetleń: 115
 483. Interpelacja nr 2 Radnej - Joanny Hofman-Kupisz złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 115
 484. Magdalena Bogacz - Polańska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Geodezji i Kartografii - Główny Specjalista
  Wyświetleń: 115
 485. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską wraz z infrastrukturą techniczną we Włocławku, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”
  Wyświetleń: 115
 486. Podinspektor ds. aktualizacji baz danych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 115
 487. Ewelina Zapiec - Przedszkole Publiczne nr 17 - Nauczyciel
  Wyświetleń: 114
 488. Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji 1
  Wyświetleń: 114
 489. Interpelacja nr 1 Radnego - Jacka Buławy złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 114
 490. Interpelacja nr 5 Radnego - Daniela Tobjasza złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 114
 491. Katarzyna Stasiak - Przedszkole Publiczne Nr 29 - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 114
 492. Krzysztof Grządziel - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 114
 493. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
  Wyświetleń: 114
 494. Anna Piętka - Urząd Miasta Włocławek - Dyrektor Wydziału Edukacji
  Wyświetleń: 113
 495. Interpelacja nr 2 Radnego - Arkadiusza Piaseckiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 113
 496. Karina Ponto - Szkoła Podstawowa nr 23 - Dyrektor
  Wyświetleń: 113
 497. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 87 o powierzchni 0,0581 ha, w obrębie Michelin KM 12, położonej we Włocławku przy ul. Skrytej 7, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 112
 498. Kujawskie Poręczenia Kredytowe
  Wyświetleń: 112
 499. Monika Szudzikowska - Urząd Miasta Włocławek - Dyrektor w Wydziale Środowiska
  Wyświetleń: 112
 500. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13.
  Wyświetleń: 112
 501. Paweł Zarębski - Urząd Miasta Włocławek - Wydziału Komunikacji - Dyrektor
  Wyświetleń: 112
 502. G09-Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej
  Wyświetleń: 111
 503. KM03f-Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia lub przywrócenie cofniętego uprawnienia
  Wyświetleń: 111
 504. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek
  Wyświetleń: 111
 505. Zarządzenie nr 347/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29/3 o powierzchni 0,0529 ha w obrębie Włocławek KM 80, położonej we Włocławku przy ul. Witosa 10, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 111
 506. Interpelacja międzysesyjna nr 3 radnego Krzysztofa Kowalskiego
  Wyświetleń: 110
 507. Interpelacja nr 1 Radnej - Ewy Szczepańskiej złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 110
 508. Interpelacja nr 4 Radnego - Jacka Buławy złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 110
 509. Podinspektora ds. przyrody w Wydziale Środowiska 1
  Wyświetleń: 110
 510. Zawiadomienie-Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dka przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrociepłowni Centrum Energii Włocławek we Włocławku.
  Wyświetleń: 110
 511. Zawiadomienie-obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla firmy EKO-OPAS Łukasz Opasik
  Wyświetleń: 110
 512. G01-Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 109
 513. Interpelacja międzysesyjna nr 42 radnej Joanny Hofman-Kupisz
  Wyświetleń: 109
 514. Interpelacja nr 1 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 109
 515. Interpelacja nr 3 Radnego - Jacka Buławy złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 109
 516. KM02b-Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu
  Wyświetleń: 109
 517. KM03b-Wydawanie międzynarodowych praw jazdy
  Wyświetleń: 109
 518. ZKB02-Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 109
 519. Elżbieta Wojciechowska - Szkoła Podstawowa nr 7 - Dyrektor
  Wyświetleń: 108
 520. I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach : Piaski, działka nr 10/2 KM 110 o pow. 75,00 m2, Łęgska 24, działka nr 40/10 KM 47 o pow. 42,50 m2, Brzozowa, działka nr 78/32 KM 51 o pow. 66,00 m2, Toruńska 85, działka nr 64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2, Moniuszki 3-19, działka nr 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2
  Wyświetleń: 108
 521. Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 2
  Wyświetleń: 108
 522. KM02e-Zmiana nazwiska, adresu, rodzaju pojazdu oraz inne zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
  Wyświetleń: 108
 523. Interpelacja międzysesyjna nr 37 radnej Katarzyny Zarębskiej
  Wyświetleń: 107
 524. Interpelacja międzysesyjna nr 7 radnego Krzysztofa Kowalskiego
  Wyświetleń: 107
 525. Interpelacja nr 2 Radnego - Jacka Buławy złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 107
 526. Interpelacja nr 4 Radnego - Daniela Tobjasza złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 107
 527. Interpelacja nr 4 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 27 czerwca 2023 podczas LXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 107
 528. Marta Majewska - "Tęczowa Wyspa" Przedszkole Publiczne nr 30 - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 107
 529. UA03-Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 107
 530. Magdalena Kazimierczyk - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 106
 531. Interpelacja nr 1 Radnego - Daniela Tobjasza złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 105
 532. Interpelacja nr 3 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 105
 533. Interpelacja nr 3 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 105
 534. Projektu budżetu Miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 105
 535. Zarządzenie nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 105
 536. DT02-Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
  Wyświetleń: 104
 537. Interpelacja nr 1 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 104
 538. Interpelacja nr 3 Radnego - Andrzeja Gołębieskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 104
 539. Interpelacja nr 3 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 104
 540. Interpelacja nr 7 Radnego - Daniela Tobjasza złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 104
 541. Joanna Gonstal - Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 104
 542. Joanna Kamzelewska - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Dyrektor
  Wyświetleń: 104
 543. Lidia Lewandowska - Dom Pomocy Społecznej ul Nowomiejska 19 - Dyrektor
  Wyświetleń: 104
 544. Beata Wysińska-Wojciechowska - Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 103
 545. Interpelacja nr 2 Radnego - Daniela Tobjasza złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 103
 546. Interpelacja nr 2 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 103
 547. KM03d-Wydawanie wtórnika / zmiana danych prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
  Wyświetleń: 103
 548. Zarządzenie Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 103
 549. Zarządzenie Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 103
 550. Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (52/zglo/2023)
  Wyświetleń: 103
 551. Anna Borkowska - Przedszkole Publiczne Nr 27 - Dyrektor
  Wyświetleń: 102
 552. Edyta Łukowiec - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Kierownik w Dziale, Świadczeń Alimentacyjnych
  Wyświetleń: 102
 553. Interpelacja nr 1 Radnego - Stanisława Krzemieniewskiego złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 102
 554. Interpelacja nr 1 Radnej - Elżbiety Rutkowskiej złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 102
 555. Katarzyna Minett - Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.- Prezes Zarządu
  Wyświetleń: 102
 556. Piotr Kucharski - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Dyrektor
  Wyświetleń: 102
 557. SO09-Wymeldowanie z pobytu czasowego lub pobytu stałego
  Wyświetleń: 102
 558. Sprawozdania finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 102
 559. USC04-Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  Wyświetleń: 102
 560. WE05-Umorzenie postępowania egzekucyjnego
  Wyświetleń: 102
 561. Zarządzenie Nr 366/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
  Wyświetleń: 102
 562. Anna Hazy - Zespól Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 101
 563. Bożena Tomczak - Przedszkole Publiczne Nr 29 - Społeczny zastępca dyrektora
  Wyświetleń: 101
 564. Edyta Malinowska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 101
 565. Ewa Chełminiak - Przedszkole Publiczne Nr 27 - Nauczyciel
  Wyświetleń: 101
 566. GMK24-Przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy
  Wyświetleń: 101
 567. Grzegorz Gołebiewski - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 101
 568. Interpelacja nr 1 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 101
 569. Interpelacja nr 5 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 101
 570. USC05-Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 101
 571. Wybory Samorządowe 2024-2029
  Wyświetleń: 101
 572. Zarządzenie nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 101
 573. ZKB01 – Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy
  Wyświetleń: 101
 574. Interpelacja nr 4 Radnego - Piotra Czarneckiego złożona w dniu 30 maja 2023 podczas LXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 100
 575. Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 3
  Wyświetleń: 100
 576. Skorowidz Zarządzeń Prezydenta Miasta Włocławek rok 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 577. Interpelacja międzysesyjna nr 36 radnej Katarzyny Zarębskiej
  Wyświetleń: 99
 578. Małgorzata Bajraszewska - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 99
 579. Piotr Ordon - Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 99
 580. Anna Królikowska - Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi - Dyrektor
  Wyświetleń: 98
 581. Dariusz Pokrywczyński - Zespół Szkół Nr 11 - Dyrektor
  Wyświetleń: 98
 582. Ewa Fol - Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 98
 583. Interpelacja nr 2 Radnego - Andrzeja Gołębieskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 98
 584. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu w celu wspólnej realizacji projektu nr 1/ZIT/2023 w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu: 8.Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,Działania: FEKP.08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne Nr naboru Nr FEKP.08.13-IZ.00-026/23
  Wyświetleń: 98
 585. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 98
 586. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2042
  Wyświetleń: 98
 587. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (163/wnio/2023)
  Wyświetleń: 98
 588. Zarządzenie Nr 367/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku
  Wyświetleń: 98
 589. Interpelacja nr 1 Radnej - Elżbiety Rutkowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 97
 590. Interpelacja nr 1 Radnej - Joanny Hofman-Kupisz złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 97
 591. Janina Lewandowska - Urząd Miasta Włocławek - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 97
 592. Małgorzata Dudzińska - Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dyrektor
  Wyświetleń: 97
 593. Monika Siedlecka - Schronisko dla Zwierząt we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 97
 594. Zarządzenie nr 394/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Włocławku
  Wyświetleń: 97
 595. Edyta Hankowska - Czerwińska - I Liceum Ogólnokształcące im Ziemi Kujawskiej we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 96
 596. Interpelacja nr 6 Radnego - Daniela Tobjasza złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 96
 597. GMK13-Najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 95
 598. Joanna Gralak - Przedszkole Publiczne Nr 12 - Dyrektor
  Wyświetleń: 95
 599. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę ‘’
  Wyświetleń: 95
 600. Zarządzenie Nr 370/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 6 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2023.
  Wyświetleń: 95
 601. Zarządzenie nr 395/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, działka nr 44/2 KM 29 o pow. 9,11 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 95
 602. Zawiadomienie – obwieszczenie o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku
  Wyświetleń: 95
 603. Dowóz osób w dniu wyborów
  Wyświetleń: 94
 604. Edyta Misiak - Szkoła Podstawowa nr 22 im, Janusza Korczaka - p.o. Dyrektora
  Wyświetleń: 94
 605. Ewa Kobrzyńska - Przedszkole Publiczne Nr 25 "Słoneczko" - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 94
 606. G10-Konto dla rzeczoznawcy majątkowego – moduł „Dane RCiWN”
  Wyświetleń: 94
 607. Interpelacja nr 1 Radnej - Ewy Szczepańskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 94
 608. Interpelacja nr 1 Radnej - Małgorzaty Szymańskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 94
 609. Interpelacja nr 2 Radnego - Jakuba Woźnikowskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 94
 610. Interpelacja nr 5 Radnego - Andrzeja Gołębieskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 94
 611. UA15-Postępowanie w sprawie o przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu (osoby)
  Wyświetleń: 94
 612. Wiesława Konopczyńska - Urząd Miasta Włocławek - Sekretarz Miasta
  Wyświetleń: 94
 613. Zarządzenie nr 392/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023r. w sprawie godzin otwarcia Cmentarza Komunalnego przy Al. Chopina we Włocławku oraz Cmentarza Komunalnego w Pińczacie w okresie od 28 października 2023 r. do 02 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 614. G06-Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 93
 615. Interpelacja międzysesyjna nr 39 radnej Katarzyny Zarębskiej
  Wyświetleń: 93
 616. Interpelacja międzysesyjna nr 43 radnej Joanny Hofman-Kupisz
  Wyświetleń: 93
 617. Interpelacja nr 2 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 93
 618. Interpelacja nr 3 Radnego - Daniela Tobjasza złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 93
 619. Interpelacja nr 4 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 93
 620. Jarosław Zdanowski - Zastępca Prezydenta
  Wyświetleń: 93
 621. Lidia Piechocka - Witczak - Centrum Kultury "Browar B" - Dyrektor
  Wyświetleń: 93
 622. SO01-Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 93
 623. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Włocławek w 2022 roku.
  Wyświetleń: 93
 624. Agnieszka Skonieczna - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zastępca Dyrektora
  Wyświetleń: 92
 625. Aneta Żuchowska - Urząd Miasta Włocławek - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 92
 626. Informacja za III kwartał 2023 r. z wykonania budżetu miasta.
  Wyświetleń: 92
 627. Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów 2
  Wyświetleń: 92
 628. Marek Wasielewski - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 92
 629. UA08-Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 92
 630. Zarządzenie nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 92
 631. Bożena Wasielewska - Zespół Placówek nr 1 we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 91
 632. Interpelacja nr 1 Radnego - Piotra Czarneckiego złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 91
 633. Interpelacja nr 2 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 91
 634. Interpelacja nr 2 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 91
 635. Jan Basierski - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 91
 636. Krystian Łuczak - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 91
 637. Plan audytu na rok 2023
  Wyświetleń: 91
 638. Renata Gawlińska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 91
 639. Sebastian Górka - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Dróg Transportu Zbiorowego i Energii - Zastępca Dyrektora
  Wyświetleń: 91
 640. Skorowidz uchwał Rady Miasta Włocławek na rok 2022
  Wyświetleń: 91
 641. ST09-Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
  Wyświetleń: 91
 642. Uchwała nr LXVIII/142/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 91
 643. Violetta Wawrzonkowska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Starszy specjalista pracy socjalnej
  Wyświetleń: 91
 644. Interpelacja nr 1 Radnego - Arkadiusza Piaseckiego złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 90
 645. Interpelacja nr 6 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 90
 646. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji odszkodowawczej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego (ul. Zakręt 11, działka ewidencyjna nr 140/3 obręb Rózinowo)
  Wyświetleń: 90
 647. Zarządzenie nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 90
 648. Interpelacja międzysesyjna nr 172 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 89
 649. Interpelacja nr 1 Radnej - Joanny Hofman - Kupisz złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 89
 650. Interpelacja nr 1 Radnej - Joanny Hofman-Kupisz złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 89
 651. Interpelacja nr 2 Radnego - Arkadiusza Piaseckiego złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 89
 652. Magdalena Sapińska - Przedszkole Publiczne nr 35 im. ,,Pluszowego Misia” - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 89
 653. UA05-Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  Wyświetleń: 89
 654. UA17-Postępowanie w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 89
 655. Zarządzenie nr 314/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
  Wyświetleń: 89
 656. Zarządzenie Nr 348/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek organizacyjnych miasta Włocławek
  Wyświetleń: 89
 657. Alicja Krysińska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Świadczeń Rodzinnych - Kierownik
  Wyświetleń: 88
 658. Beata Szczerkowska - Przedszkole Publiczne nr 35 - Dyrektor
  Wyświetleń: 88
 659. Dorota Spytkowska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Urbanistyki i Architektury - kierownik Referatu Warunków Zabudowy
  Wyświetleń: 88
 660. GMK11-Zamiana lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 88
 661. Interpelacja międzysesyjna nr 175 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 88
 662. Interpelacja nr 1 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 88
 663. Interpelacja nr 1 Radnej - Elżbiety Rutkowskiej złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 88
 664. Interpelacja nr 1 Radnej - Katarzyny Zarębskiej złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 88
 665. Interpelacja nr 1 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 88
 666. Katarzyna Dąbrowska - Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 88
 667. Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 88
 668. WE01-Zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej
  Wyświetleń: 88
 669. Zawiadomienie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów . Centrum Energii Włocławek we Włocławku." przez RZGW w Warszawie
  Wyświetleń: 88
 670. Zgłoszenie przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Kujawskiej 23 we Włocławku
  Wyświetleń: 88
 671. Interpelacja międzysesyjna nr 174 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 87
 672. Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 1
  Wyświetleń: 87
 673. Informacja o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowalnych z dnia 31.03.2023 r. dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na instalowania na istniejącym obiekcie budowlanym (kratowej wieży telekomunikacyjnej znajdującej się na terenie stacji bazowej GWL_Wloclawek_Dobrzyńska14/47009 operatora Orange Polska S.A.)
  Wyświetleń: 86
 674. Informacja za I kwartał 2023 r. z wykonania budżetu miasta.
  Wyświetleń: 86
 675. Interpelacja międzysesyjna nr 5 radnego Krzysztofa Kowalskiego
  Wyświetleń: 86
 676. Interpelacja nr 4 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 86
 677. Jarosław Zdanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 86
 678. Justyna Adamczewska - Wydział Komunikacji - Inspektor
  Wyświetleń: 86
 679. KM02c-Tablice rejestracyjne: utrata, zniszczenie, dodatkowa na bagażnik.
  Wyświetleń: 86
 680. Marek Kaźmierski - Zespół Placówek nr 1 we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 86
 681. WE06-Umorzenie i rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
  Wyświetleń: 86
 682. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (125/wnio/2023)
  Wyświetleń: 86
 683. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2022 roku.
  Wyświetleń: 86
 684. Analiza aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 85
 685. Andrzej Stasiak - MPK SP Z O.O. - Prezes Zarządu
  Wyświetleń: 85
 686. Aneta Osińska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 85
 687. Anna Trawińska - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 we Włocławku, ul. Gałczyńskiego 9 - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 85
 688. Dowóz osób z niepełnosprawnościami w dniu wyborów
  Wyświetleń: 85
 689. G08-Połączenie działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną
  Wyświetleń: 85
 690. Interpelacja międzysesyjna nr 171 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 85
 691. Interpelacja nr 2 Radnej - Elżbiety Rutkowskiej złożona w dniu 29 sierpnia 2023 podczas LXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 85
 692. Interpelacja nr 4 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 85
 693. Jolanta Grabowska - Zespół Szkół nr 11 we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 85
 694. Małgorzata Skowrońska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Inspektor
  Wyświetleń: 85
 695. Obwieszczenie dla stron postępowania
  Wyświetleń: 85
 696. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w granicach administracyjnych miasta
  Wyświetleń: 85
 697. Olga Rosłoniec - Urząd Miasta Włocławek - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 85
 698. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 85
 699. Ryszard Suwała - Zespół Szkół Samochodowych - Dyrektor
  Wyświetleń: 85
 700. UA01-Wypis i/lub wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka
  Wyświetleń: 85
 701. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Bluszczowej 61 we Włocławku
  Wyświetleń: 85
 702. Agata Głowacka - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 84
 703. Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów 1
  Wyświetleń: 84
 704. Inspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji
  Wyświetleń: 84
 705. Interpelacja nr 4 Radnej - Joanny Hofman-Kupisz złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 84
 706. Interpelacja nr 6 Radnego - Andrzeja Gołębieskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 84
 707. Komunikat : Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 84
 708. Podinspektor w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 84
 709. Podinspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr
  Wyświetleń: 84
 710. Zarządzenie nr 390/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
  Wyświetleń: 84
 711. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 116/44 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Chocimskiej 23 we Włocławku
  Wyświetleń: 84
 712. E01-Skierowanie do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 83
 713. Honorata Maj - Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - Dyrektor
  Wyświetleń: 83
 714. Interpelacja międzysesyjna nr 6 radnego Krzysztofa Kowalskiego
  Wyświetleń: 83
 715. Interpelacja nr 2 Radnej - Małgorzaty Szymańskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 83
 716. Interpelacja nr 3 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 83
 717. Interpelacja nr 4 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 83
 718. Interpelacja nr 9 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 83
 719. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji odszkodowawczej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego (ul. Toruńska, działka nr 31/6 obręb Rózinowo)
  Wyświetleń: 83
 720. Piotr Zwoliński - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 83
 721. WE04-Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Wyświetleń: 83
 722. I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27, oznaczonej jako działka nr 63/2 (Włocławek KM 52) o pow. 15,00 m2
  Wyświetleń: 82
 723. Inspektor w Wydziale Informatyki
  Wyświetleń: 82
 724. Interpelacja międzysesyjna nr 144 radnego Janusza Dębczyńskiego
  Wyświetleń: 82
 725. Interpelacja międzysesyjna nr 180 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 82
 726. Interpelacja nr 1 Radnej - Joanny Hofman - Kupisz złożona w dniu 30 maja 2023 podczas LXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 82
 727. Interpelacja nr 7 Radnego - Andrzeja Gołębieskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 82
 728. Interpelacja nr 8 Radnego - Andrzeja Gołębieskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 82
 729. Interpelacja nr 8 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 82
 730. Komunikat Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 sierpnia 2023 r. Numer sprawy : WIWz.913.3.11.2023
  Wyświetleń: 82
 731. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 137 w Gminie Miasto Włocławek z dnia 4 września 2023 r. o obsadzeniu mandatu na członka Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej bez przeprowadzania głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 r.
  Wyświetleń: 82
 732. Sylwia Łukaszewska - Florczak - Przedszkole Publiczne Nr 26 "Kujawska Przystań" - Dyrektor
  Wyświetleń: 82
 733. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 148 obręb Michelin KM 9 przy ul. Pszczelej 16 we Włocławku
  Wyświetleń: 82
 734. Interpelacja międzysesyjna nr 142 radnego Janusza Dębczyńskiego
  Wyświetleń: 81
 735. Interpelacja nr 1 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 30 maja 2023 podczas LXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 81
 736. Monika Budzeniusz - Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego - Dyrektor
  Wyświetleń: 81
 737. Podinspektor ds. windykacji należności niepodatkowych i prowadzenia rejonów egzekucyjnych oraz ds. administracyjnych w Wydziale Windykacji i Egzekucji
  Wyświetleń: 81
 738. WE02-Zwolnienie spod egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego
  Wyświetleń: 81
 739. Zarządzenie nr 349/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt ”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 81
 740. Zarządzenie nr 376/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 43/15 KM 29 (obręb Włocławek) o pow. 44,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 81
 741. Zarządzenie Nr 384/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji
  Wyświetleń: 81
 742. Zawiadomienie-Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; przebudowy instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej przy ul.Żytniej
  Wyświetleń: 81
 743. Arkadiusz Nowodworski - Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
  Wyświetleń: 80
 744. G05-Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 80
 745. Interpelacja międzysesyjna nr 143 radnego Janusza Dębczyńskiego
  Wyświetleń: 80
 746. Interpelacja międzysesyjna nr 2 radnego Krzysztofa Kowalskiego
  Wyświetleń: 80
 747. Interpelacja nr 1 Radnego - Arkadiusza Piaseckiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 80
 748. Miłosz Kłobukowski - III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 80
 749. Aleksandra Pawłowska - Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 79
 750. Bogdan Mielniczek - Urząd Miasta Włocławek - Dyrektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 79
 751. Decyzja na usunięcie drzew (157/dec/2023)
  Wyświetleń: 79
 752. Elżbieta Rutkowska - Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 79
 753. Interpelacja międzysesyjna nr 176 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 79
 754. Interpelacja międzysesyjna nr 4 radnego Krzysztofa Kowalskiego
  Wyświetleń: 79
 755. Interpelacja nr 4 Radnego - Andrzeja Gołębieskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 79
 756. Interpelacja nr 7 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 79
 757. Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia ooś (6/post/2023)
  Wyświetleń: 79
 758. SO02-Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 79
 759. Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2022 rok
  Wyświetleń: 79
 760. UA11-Postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  Wyświetleń: 79
 761. Zarządzenie Nr 408/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy (garaż), będący własnością Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku przy Placu Wolności 16, o powierzchni użytkowej 21,70 m², przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 79
 762. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie dz. nr 11/6 obręb Włocławek KM 70 przy ulicy Stawowej 7 we Włocławku.
  Wyświetleń: 79
 763. Emila Skoczkowska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Dodatków Mieszkaniowych - Kierownik
  Wyświetleń: 78
 764. G03-Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 78
 765. Interpelacja nr 14 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 78
 766. Interpelacja nr 3 Radnego - Piotra Czarneckiego złożona w dniu 30 maja 2023 podczas LXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 78
 767. Rafał Michalak - Urząd Miasta Włocławek - Kierownik w Referacie Administracji Budowlanej
  Wyświetleń: 78
 768. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (159/wnio/2023)
  Wyświetleń: 78
 769. Zarządzenie Nr 373/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych położonych we Włocławku na tymczasowe pomieszczenia.
  Wyświetleń: 78
 770. Zarządzenie Nr 415/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 78
 771. 14 października 2023 odbędzie się X Pielgrzymka rowerowa szlakiem męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, na trasie z Bydgoszczy do Włocławka.
  Wyświetleń: 77
 772. Decyzja na usunięcie drzew (122/dec/2023)
  Wyświetleń: 77
 773. GMK12-Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 77
 774. Krzysztof Marszałkowski - Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 77
 775. Magdalena Chwiałkowska - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.- Prezes zarządu - Administracja Zasobów komunalnych - Zastępca Dyrektora
  Wyświetleń: 77
 776. Natalia Herman-Seroczyńska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Podinspektor
  Wyświetleń: 77
 777. Radca Prawny w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  Wyświetleń: 77
 778. Schronisko dla Zwierząt
  Wyświetleń: 77
 779. Uchwała nr LXVIII/141/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2024-2027
  Wyświetleń: 77
 780. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 116/45 obręb Włocławek KM 32 przy ulicy Chocimskiej 21 we Włocławku.
  Wyświetleń: 77
 781. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ulicy Chocimskiej 19 we Włocławku
  Wyświetleń: 77
 782. Interpelacja nr 1 Radnego - Andrzeja Gołębieskiego złożona w dniu 26 września 2023 podczas LXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 76
 783. Interpelacja nr 3 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 30 maja 2023 podczas LXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 76
 784. Piotr Człapiński - Zespół Szkół Elektrycznych - Dyrektor
  Wyświetleń: 76
 785. USC02-Sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 76
 786. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (164/wnio/2023)
  Wyświetleń: 76
 787. Zarządzenie nr 344/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 76
 788. Zarządzenie nr 400/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku
  Wyświetleń: 76
 789. Zarządzenie Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 76
 790. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 271/350 części zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/5 o powierzchni 0,0209 ha, w obrębie Włocławek KM 49/1, położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 2/4, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 75
 791. Interpelacja międzysesyjna nr 1 radnego Krzysztofa Kowalskiego
  Wyświetleń: 75
 792. Interpelacja międzysesyjna nr 179 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 75
 793. Interpelacja nr 10 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 75
 794. Interpelacja nr 8 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 75
 795. Iwona Jędrzejczak - Szkoła Podstawowa nr 22 - Dyrektor
  Wyświetleń: 75
 796. Marek Wódecki - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 75
 797. Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
  Wyświetleń: 75
 798. WE03-Wyłączenie spod egzekucji o charakterze pieniężnym
  Wyświetleń: 75
 799. Zarządzenie nr 391/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Rewitalizacji
  Wyświetleń: 75
 800. Zarządzenie Nr 410/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, które mogą zostać przeznaczone do oddania w najem osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej, po przedłożeniu stosownego wniosku.
  Wyświetleń: 75
 801. Zarządzenie nr 431/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 75
 802. Edyta Połujańska - Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 74
 803. I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych na II piętrze budynku, o łącznej powierzchni użytkowej 602,21 m², stanowiących część nieruchomości, zabudowanej budynkiem użytkowym, będącej własnością Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Bojańczyka 7
  Wyświetleń: 74
 804. Interpelacja międzysesyjna nr 137 radnego Janusza Dębczyńskiego
  Wyświetleń: 74
 805. Interpelacja międzysesyjna nr 139 radnego Janusza Dębczyńskiego
  Wyświetleń: 74
 806. Interpelacja międzysesyjna nr 178 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 74
 807. Interpelacja międzysesyjna nr 22 radnej Elżbiety Rutkowskiej
  Wyświetleń: 74
 808. Interpelacja nr 13 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 74
 809. KM01c-Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia: 1. wywozu pojazdu za granicę 2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP 3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy
  Wyświetleń: 74
 810. Piotr Stolcman - Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie - Dyrektor
  Wyświetleń: 74
 811. S04-Opinia o klasyfikacji akustycznej terenu
  Wyświetleń: 74
 812. UA09-Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę
  Wyświetleń: 74
 813. UA14-Postępowanie w sprawie wydania dziennika budowy
  Wyświetleń: 74
 814. Zarządzenie nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 74
 815. Zarządzenie nr 377/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, działka nr 10/2 KM 110 o pow. 168,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 74
 816. Decyzja na usunięcie drzew (158/dec/2023)
  Wyświetleń: 73
 817. Decyzja na usunięcie drzew (159/dec/2023)
  Wyświetleń: 73
 818. Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji 3
  Wyświetleń: 73
 819. Informacji o stanie mienia Miasta Włocławek za 2022 rok
  Wyświetleń: 73
 820. Interpelacja międzysesyjna nr 138 radnego Janusza Dębczyńskiego
  Wyświetleń: 73
 821. Interpelacja międzysesyjna nr 140 radnego Janusza Dębczyńskiego
  Wyświetleń: 73
 822. Interpelacja międzysesyjna nr 177 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 73
 823. Interpelacja nr 6 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 73
 824. Interpelacja nr 7 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 73
 825. Kinga Siecińska - Przedszkole Publiczne nr 4 - Dyrektor
  Wyświetleń: 73
 826. Piotr Grudziński - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dyrektor
  Wyświetleń: 73
 827. S05-Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew we Włocławku
  Wyświetleń: 73
 828. S23-Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 73
 829. Zarządzenie Nr 357 /2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej we Włocławku
  Wyświetleń: 73
 830. Zarządzenie nr 383/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal użytkowy, w skład którego wchodzą pomieszczenia, położone na II piętrze budynku, o łącznej powierzchni użytkowej 602,21 m², stanowiące część nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, będącej własnością Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Bojańczyka 7, przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 73
 831. Zarządzenie nr 386/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 73
 832. „Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty samoobrony i crossfitu”
  Wyświetleń: 72
 833. 31 października br. od około godziny 19.00 na placu Wolności planowana jest procesja Parafii pw. Wszystkich Świętych.
  Wyświetleń: 72
 834. Beata Wasielewska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Świadczeń Rodzinnych - Inspektor
  Wyświetleń: 72
 835. Dorota Bobrowska - Szkoła Podstawowa Nr 3 - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 72
 836. Interpelacja międzysesyjna nr 141 radnego Janusza Dębczyńskiego
  Wyświetleń: 72
 837. Michał Szubiński - Urząd Miasta Włocławek - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 72
 838. Plan szkolenia obronnego Miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 72
 839. S08-Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
  Wyświetleń: 72
 840. Zarządzenie Nr 403/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mickiewicza 4a, stanowiącej część dz. nr 20/2 KM 45 (obręb Włocławek) o pow. 50,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 72
 841. Anna Szafrańska - Urząd Miasta Włocławek-Referat Podatków i Opłat Lokalnych - Kierownik
  Wyświetleń: 71
 842. Interpelacja nr 3 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 27 czerwca 2023 podczas LXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 71
 843. Interpelacja nr 9 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 71
 844. Małgorzata Pinkowski - Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
  Wyświetleń: 71
 845. Roksana Grodzicka - Przedszkole Publiczne Nr 12 we Włocławku - Społeczny zastępca dyrektora
  Wyświetleń: 71
 846. S26-Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 71
 847. Zawiadomienie - Obwieszczenie o opiniach Marszałka Województwa i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie planowanego do realizacji przedsięwzięcia : „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”
  Wyświetleń: 71
 848. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 116/48 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Chocimskiej 15 we Włocławku.
  Wyświetleń: 71
 849. Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (51/zglo/2023)
  Wyświetleń: 71
 850. Alicja Gołębiewska - Zespół Szkół Ekonomicznych - Dyrektor
  Wyświetleń: 70
 851. Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”
  Wyświetleń: 70
 852. Interpelacja nr 11 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 70
 853. Jarosław Zdanowski - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 70
 854. Miejski Rzecznik Konsumentów – ½ etatu
  Wyświetleń: 70
 855. Raport o stanie miasta Włocławek za rok 2022
  Wyświetleń: 70
 856. Zarządzenie nr 350/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr”
  Wyświetleń: 70
 857. Zarządzenie Nr 380/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszego wniosku złożonego w otwartym konkursie ofert nr 6 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2023.
  Wyświetleń: 70
 858. Zarządzenie Nr 412/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 70
 859. Decyzja na usunięcie drzewa (155/dec/2023)
  Wyświetleń: 69
 860. Izabela Maciejewska - Urząd Miasta Włocławek - Podinspektor ds. Kultury fizycznej i turystyki
  Wyświetleń: 69
 861. Jan Stasiowski - ll Liceum Ogolnokształcące we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 69
 862. Paweł Rieske - Centrum Opieki nad Dzieckiem - Dyrektor
  Wyświetleń: 69
 863. Podinspektor do spraw podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, Referat Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansów
  Wyświetleń: 69
 864. S24-Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 69
 865. USC01-Sporządzenie aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 69
 866. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (168/wnio/2023)
  Wyświetleń: 69
 867. Zarządzenie Nr 424/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru
  Wyświetleń: 69
 868. Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (50/zglo/2023)
  Wyświetleń: 69
 869. Aneta Jaworska - III Liceum Ogólnokształcące Im Marii Konopnickiej - Dyrektor
  Wyświetleń: 68
 870. Aneta Złotowska - Przedszkole Publiczne Nr 13 - Dyrektor
  Wyświetleń: 68
 871. GMK18-Wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego.
  Wyświetleń: 68
 872. Inspektor ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – 1/3 etatu
  Wyświetleń: 68
 873. Interpelacja międzysesyjna nr 137 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 68
 874. Interpelacja międzysesyjna nr 173 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 68
 875. Interpelacja nr 5 Radnej - Agnieszki Jury-Walczak złożona w dniu 27 października 2023 podczas LXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 68
 876. Joanna Krajewska - Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku - Kierownik Referatu Administrowania Pasem Drogowym
  Wyświetleń: 68
 877. Krzysztof Rzęsiewicz - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 68
 878. Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla EnergiaNova Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 68
 879. UA06-Postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 68
 880. W dniu 17 października 2023 r. odbędą się V Włocławskie Senioralia, w ramach których odbędzie się pochód na trasie: plac Wolności, ul. 3 Maja, Stary Rynek, Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Bechiego, Centrum Kultury Browar B.
  Wyświetleń: 68
 881. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (165/wnio/2023)
  Wyświetleń: 68
 882. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ulicy Chocimskiej 17 we Włocławku
  Wyświetleń: 68
 883. „Mistrzostwa Włocławka SZS w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Lecealiady”
  Wyświetleń: 67
 884. Dorota Rusinek - Urząd Miasto Włocławek - Zastępca Dyrektora w Wydziale Finansów
  Wyświetleń: 67
 885. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości przystąpienia do programu płatności dla małych gospodarstw.
  Wyświetleń: 67
 886. Interpelacja nr 2 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 27 czerwca 2023 podczas LXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 67
 887. Izabela Nowakowska - Urząd Miasta Włocławek - Referatu Ewidencji Gospodarczej - Kierownik
  Wyświetleń: 67
 888. Joanna Wiewiórska - Zespół Szkół Budowlanych - Dyrektor
  Wyświetleń: 67
 889. Jolanta Jesionowska - Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 67
 890. Małgorzata Tomczak - Przedszkole Publiczne Nr 16 - Nauczyciel
  Wyświetleń: 67
 891. Mariola Gawłowska - Radna Rady Miasta
  Wyświetleń: 67
 892. Paulina Waćkowska - Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 67
 893. Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie Miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 67
 894. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (10/proj/2023)
  Wyświetleń: 67
 895. Sylwia Wojciechowska - Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o - Prezes zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp z o. o – Prezes zarządu
  Wyświetleń: 67
 896. USC08-Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 67
 897. Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej we Włocławku
  Wyświetleń: 67
 898. Agnieszka Paradowska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Kierownik
  Wyświetleń: 66
 899. Emilia Krajewska - Zespół Szkół nr 11 we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 66
 900. Grzegorz Olszewski - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Kierownik Referatu Transportu Drogowego i Nadzoru
  Wyświetleń: 66
 901. Joanna Hofman - Kupisz - Radna Rady Miasta
  Wyświetleń: 66
 902. Magdalena Stefanowska - Urząd Miasta Włocławek - Wydziału Gospodarowania Komunalnym - Dyrektor
  Wyświetleń: 66
 903. Nina Szymańska - Miejski Zespół Żłobków - Dyrektor
  Wyświetleń: 66
 904. S03-Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
  Wyświetleń: 66
 905. UA04-Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 66
 906. Uchwała Nr 11/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2022 rok.
  Wyświetleń: 66
 907. Zarządzenie Nr 404/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 66
 908. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie dz. nr 23/3 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Cysterskiej 6/2 we Włocławku.
  Wyświetleń: 66
 909. 21 września br. o godzinie 17.00, przy ul. Traugutta 26 odbędzie się Koncert charytatywny pt. Wygraj z rakiem.
  Wyświetleń: 65
 910. Daniel Tobjasz - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 65
 911. Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania
  Wyświetleń: 65
 912. Interpelacja międzysesyjna nr 24 radnej Elżbiety Rutkowskiej
  Wyświetleń: 65
 913. Paweł Kuczkowski - Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 65
 914. SO04-Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 65
 915. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (158/wnio/2023)
  Wyświetleń: 65
 916. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, z dnia 10.03.2022 r.
  Wyświetleń: 65
 917. 27 propozycji wstępnie zakwalifikowanych pod głosowanie we Włocławskim Budżecie Obywatelskim na rok 2024
  Wyświetleń: 64
 918. Agnieszka Ćwiklińska - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 64
 919. Andrzej Gołębieski - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 64
 920. Decyzja na usunięcie drzew (151/dec/2023)
  Wyświetleń: 64
 921. FN08-Podatek rolny
  Wyświetleń: 64
 922. Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji 2
  Wyświetleń: 64
 923. Interpelacja międzysesyjna nr 26 radnej Elżbiety Rutkowskiej
  Wyświetleń: 64
 924. Joanna Gębka - Przedszkole Publiczne Nr 30 - Dyrektor
  Wyświetleń: 64
 925. Karolina Gumińska - Miejski Zespół Żłobków - Dyrektor
  Wyświetleń: 64
 926. Katarzyna Laszuk - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym - Kierownik Referatu Nieruchomości
  Wyświetleń: 64
 927. Lista projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie we Włocławskim Budżecie Obywatelskim na rok 2024
  Wyświetleń: 64
 928. Monika Krajewska - Przedszkole Publiczne Nr 13 - Nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 64
 929. Program funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury „Browar B.“ we Włocławku na lata 2020-2027
  Wyświetleń: 64
 930. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/proj/2023)
  Wyświetleń: 64
 931. UA16-Postępowanie w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 64
 932. Anna Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa Nr 10 - Dyrektor
  Wyświetleń: 63
 933. GMK02-Zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 63
 934. Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 września 2023 r. wszczęto postępowanie na wniosek złożony w dniu 25 września 2023 r. przez Orange Polska S.A.
  Wyświetleń: 63
 935. Katarzyna Górecka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalista Pracy Socjalnej
  Wyświetleń: 63
 936. Małgorzata Skowrońska - Przedszkole Publiczne nr 9 „Akademia Przedszkolaka” - Zastępca dyrektora
  Wyświetleń: 63
 937. Monika Otto - Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 63
 938. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz trzech budynków handlowo – usługowych wraz z miejscami postojowymi i drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 20/4, 21/1, 21/4, 22/5 obręb Włocławek KM 41 przy ulicy Kapitulnej 4 we Włocławku.
  Wyświetleń: 63
 939. Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 63
 940. Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 63
 941. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (166/wnio/2023)
  Wyświetleń: 63
 942. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (167/wnio/2023)
  Wyświetleń: 63
 943. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (127/wnio/2023)
  Wyświetleń: 63
 944. Arkadiusz Piasecki - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 62
 945. Decyzja na usunięcie drzew (156/dec/2023)
  Wyświetleń: 62
 946. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego Znak sprawy WA.RUZ.4210.240.2023.NS
  Wyświetleń: 62
 947. Elżbieta Rutkowska - Radna Rady Miasta
  Wyświetleń: 62
 948. Iwona Piszczek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Działa Świadczeń Rodzinnych - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 62
 949. UA13-Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali
  Wyświetleń: 62
 950. Uchwała Nr 8/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Włocławek.
  Wyświetleń: 62
 951. Uchwała Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
  Wyświetleń: 62
 952. Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (54/zglo/2023)
  Wyświetleń: 62
 953. Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jedno¬rodzinnego, na terenie działki nr 1/18 obręb Włocławek KM 70 przy ul. Wiejskiej 130A we Włocławku
  Wyświetleń: 62
 954. Zgłoszenie rozbudowy instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 116/41 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Chocimskiej 29 we Włocławku
  Wyświetleń: 62
 955. Agata Szulc - Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 61
 956. Agnieszka Lewandowska - Szkoła Podstawowa nr 10 - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 61
 957. Aleksandra Biernacka - Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 61
 958. Danuta Rybka - Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 61
 959. Interpelacja nr 2 Radnego - Piotra Czarneckiego złożona w dniu 30 maja 2023 podczas LXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 61
 960. Interpelacja nr 2 Radnej - Marioli Gawłowskiej złożona w dniu 30 maja 2023 podczas LXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 61
 961. Magdalena Ziemienowicz - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Inspektor
  Wyświetleń: 61
 962. Małgorzata Kochanowicz - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Starszy specjalista
  Wyświetleń: 61
 963. S25-Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 61
 964. SO03-Wydanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 61
 965. W dniu 14 października 2023 r. w godz. 8.00 do 13.00 na przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim odbywać się będą biegi dzieci i młodzieży oraz bieg i marsz nordic walking na dystansie 5 km w ramach 31 Biegu im. Bł. Ks. J. Popiełuszki 14 października 2023
  Wyświetleń: 61
 966. Włodzimierz Oborski - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Spraw Obywatelskich - Dyrektor
  Wyświetleń: 61
 967. Zarządzenie nr 360/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
  Wyświetleń: 61
 968. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Mielęcińskiej 59a we Włocławku
  Wyświetleń: 61
 969. Andrzej Krajewski - Straż Miejska - Komendant
  Wyświetleń: 60
 970. Bożena Jażwiecka - Przedszkole Publiczne Nr 25 - Dyrektor
  Wyświetleń: 60
 971. Decyzja na usunięcie drzew (139/dec/2023)
  Wyświetleń: 60
 972. Dominik Barański - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Inspektor
  Wyświetleń: 60
 973. Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów 3
  Wyświetleń: 60
 974. Interpelacja nr 1 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 27 czerwca 2023 podczas LXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 60
 975. Lidia Kamińska - Urząd Miasta Włocławek - Geolog Powiatowy
  Wyświetleń: 60
 976. S27-Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy
  Wyświetleń: 60
 977. W dniu 8 października 2023 r. w godz. 8.00 - 18.00 odbędzie się zgromadzenie obejmujące ewentualne trasę przejścia/przejazdu ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia ulice miasta Włocławka
  Wyświetleń: 60
 978. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (139/wnio/2023)
  Wyświetleń: 60
 979. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Parkowej 92b we Włocławku
  Wyświetleń: 60
 980. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 50 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Źródlanej 20 we Włocławku.
  Wyświetleń: 60
 981. Agnieszka Kucińska - Przedszkole Publiczne nr 9 - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 59
 982. Donat Marszałek - Zespół Szkół Technicznych - Dyrektor
  Wyświetleń: 59
 983. Interpelacja międzysesyjna nr 25 radnej Elżbiety Rutkowskiej
  Wyświetleń: 59
 984. Jacek Buława - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 59
 985. Katarzyna Zarębska - Radna Rady Miasta
  Wyświetleń: 59
 986. Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn. „Branżowe Centrum Umiejętności kandydatów na kierowców zawodowych (branża transportu drogowego, dziedzina transport drogowy, zawody technik transportu drogowego i kierowca mechanik)”
  Wyświetleń: 59
 987. Wioletta Markiewicz - Zakład Aktywności Zawodowej - Inspektor
  Wyświetleń: 59
 988. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (152/wnio/2023)
  Wyświetleń: 59
 989. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, z dnia 12.01.2022 r.
  Wyświetleń: 59
 990. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Grodzkiej 137 we Włocławku
  Wyświetleń: 59
 991. 10 września br. w godzinach 14:00 – 18:00, na placu Wolności i ulicy 3 Maja odbędzie się impreza plenerowa pod nazwą Piknik Rewitalizacyjny.
  Wyświetleń: 58
 992. Agnieszka Kubiak - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Finansów - Referat Rachunkowości podatkowej i Windykacji Należności - Kierownik
  Wyświetleń: 58
 993. Andrzej Chmielewski - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza - Dyrektor
  Wyświetleń: 58
 994. Daria Figurska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Rozwoju Miasta - Dyrektor
  Wyświetleń: 58
 995. Ewa Cieślak - Szkoła Podstawowa nr 12 im. W. Broniewskiego we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 58
 996. Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania dotyczącego zakupu i wdrożenia systemu informatycznego oferującego e-usługi dla mieszkańców pn. Platforma Miejska
  Wyświetleń: 58
 997. Janusz Dębczyński - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 58
 998. Jarosław Pułanecki - Dom Pomocy Społecznej na ul Dobrzyńskiej 102 - Dyrektor
  Wyświetleń: 58
 999. Małgorzata Drzewiecka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Inspektor
  Wyświetleń: 58
 1000. Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i rewitalizacji w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  Wyświetleń: 58
 1001. UA07-Postępowanie w sprawie o przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 58
 1002. UA18-Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 58
 1003. Wanda Muszalik - Radna Rady Miasta
  Wyświetleń: 58
 1004. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2042
  Wyświetleń: 58
 1005. Zarządzenie nr 362/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania na terenie Gminy Miasto Włocławek szacowania zwierząt, produktów lub sprzętu utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
  Wyświetleń: 58
 1006. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2023 r. Znak sprawy DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.31
  Wyświetleń: 58
 1007. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Studziennej 6 we Włocławku
  Wyświetleń: 58
 1008. Decyzja na usunięcie drzew (127/dec/2023)
  Wyświetleń: 57
 1009. Krzysztof Kowalski - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 57
 1010. Małgorzata Kanderska - Przedszkole Publiczne Nr 9 - Dyrektor
  Wyświetleń: 57
 1011. Marcin Lewandowski - Centrum Aktywności Zawodowej - Dyrektor
  Wyświetleń: 57
 1012. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2023 r. znak pisma DOK-3.774.2.2023.KPL
  Wyświetleń: 57
 1013. S06-zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust. 3 ustawy o lasach
  Wyświetleń: 57
 1014. S09-Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
  Wyświetleń: 57
 1015. SO07-Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 57
 1016. USC09-Wniosek o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 57
 1017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Prezydenta Miasta Włocławek reprezentującego Gminę Miasto Włocławek, działającego przez pełnomocnika Panią Alicją Gackowską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej” we Włocławku.
  Wyświetleń: 57
 1018. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym przy ulicy Płockiej 78 we Włocławku
  Wyświetleń: 57
 1019. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Płockiej 54 we Włocławku
  Wyświetleń: 57
 1020. Decyzja na usunięcie drzew (136/dec/2023)
  Wyświetleń: 56
 1021. FN02-Opłata od posiadania psów
  Wyświetleń: 56
 1022. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29/3 o powierzchni 0,0529 ha, w obrębie Włocławek KM 80, położonej we Włocławku przy ul. Witosa 10, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 56
 1023. Informacja za II kwartał 2023 r. z wykonania budżetu miasta.
  Wyświetleń: 56
 1024. Józef Mazierski - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 56
 1025. KM03e-Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej dla kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne
  Wyświetleń: 56
 1026. KM07-Usuwanie pojazdów z dróg miasta
  Wyświetleń: 56
 1027. S12-Zgłoszenie projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 56
 1028. SO11-Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 56
 1029. Zarządzenie nr 378/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Placu Wolności, działka nr 162 KM 50 o pow. 420,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 56
 1030. Zarządzenie Nr 409/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, będący w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku, przy ul. 3 Maja 9/Cyganka 15, o powierzchni użytkowej 68,33 m², przeznaczony do oddania w najem, na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 56
 1031. Zarządzenie Nr 423/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 56
 1032. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2023 r. Znak sprawy DOOŚ-WDŚZOO.420.30.2023.SP.1
  Wyświetleń: 56
 1033. Zgłoszenie budowy instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 27/1 obręb Michelin KM 02 przy ul. Mielęcińskiej 11c we Włocławku
  Wyświetleń: 56
 1034. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Dolnej 7a we Włocławku
  Wyświetleń: 56
 1035. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Siewnej 11b we Włocławku
  Wyświetleń: 56
 1036. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Zachodniej 58 we Włocławku
  Wyświetleń: 56
 1037. Beata Chełminiak - Zespół Szkól Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku - Zastępca Dyrektora
  Wyświetleń: 55
 1038. Decyzja na usunięcie drzew (120/dec/2023)
  Wyświetleń: 55
 1039. Decyzja na usunięcie drzew (143/dec/2023)
  Wyświetleń: 55
 1040. Decyzja na usunięcie drzew (147/dec/2023)
  Wyświetleń: 55
 1041. GMK20-Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
  Wyświetleń: 55
 1042. Iwona Walicka - Urząd Miasta Włocławek -Wydział Środowiska - Główny Specjalista
  Wyświetleń: 55
 1043. Katarzyna Maciejewska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalista Pracy Socjalnej
  Wyświetleń: 55
 1044. Małgorzata Gabryjelska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 55
 1045. Małgorzata Szymańska - Radna Rady Miasta
  Wyświetleń: 55
 1046. Marzena Braszkiewicz - Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 55
 1047. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 71-73 dz. nr 63/10 KM 31
  Wyświetleń: 55
 1048. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 dla koła KŁ nr 110 Sęp ZO Włocławek
  Wyświetleń: 55
 1049. ST04-Wykreślenie z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
  Wyświetleń: 55
 1050. WE07-Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania
  Wyświetleń: 55
 1051. Wioletta Wojciechowska - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 we Włocławku, ul. Gałczyńskiego 9 - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 55
 1052. Zgłoszenie budowy linii kablowych 0,4 kV zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne, hydrofornię i miejsca postojowe dla pojazdów elektrycznych, na terenie działek nr 15/62, 15/92 obręb Włocławek KM 87, nr 1/2, 20/9, 24/99, 26, 27 obręb Włocławek KM 88 przy ul. Zagajewskiego i Celulozowej we Włocławku
  Wyświetleń: 55
 1053. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Łabędziej 6 we Włocławku
  Wyświetleń: 55
 1054. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Borowskiej 22a we Włocławku
  Wyświetleń: 55
 1055. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 116/50 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Chocimskiej 11 we Włocławku.
  Wyświetleń: 55
 1056. Aleksandra Jankowiak - Przedszkole Publiczne nr 19 we Włocławku "Bajka" - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 54
 1057. Anetta Rzekanowska - Szkoła Podstawowa Nr 14 - Dyrektor
  Wyświetleń: 54
 1058. Decyzja na usunięcie drzew (123/dec/2023)
  Wyświetleń: 54
 1059. Decyzja na usunięcie drzew (133/dec/2023)
  Wyświetleń: 54
 1060. Dorota Wilczura - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Maluch” - Dyrektor
  Wyświetleń: 54
 1061. Edyta Krygier - Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 54
 1062. Elżbieta Łyzińska - Przedszkole Publiczne Nr 29 - Dyrektor
  Wyświetleń: 54
 1063. FN09-Podatek leśny
  Wyświetleń: 54
 1064. Interpelacja międzysesyjna nr 141 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 54
 1065. Iwona Maciejewska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 54
 1066. Izabela Słomczewska - Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi - Zastępca Dyrektora
  Wyświetleń: 54
 1067. Jacek Gębicki - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku - Wicedyrektor ds. dydaktycznych
  Wyświetleń: 54
 1068. KM05-Wydawanie uprawnień diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów
  Wyświetleń: 54
 1069. Maja Wiśniewska - Przedszkole Publiczne nr 32 we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 54
 1070. Monika Manke-Durma - Szkoła Podstawowa Nr 18 - Dyrektor
  Wyświetleń: 54
 1071. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie wybieranych radnych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II.
  Wyświetleń: 54
 1072. Plan polowań zbiorowych KŁ nr 135 "Łoś" we Włocławku
  Wyświetleń: 54
 1073. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (10/prog/2023)
  Wyświetleń: 54
 1074. Raport o stanie miasta Włocławek za rok 2021
  Wyświetleń: 54
 1075. Roman Kozicki - Zespół Szkół Muzycznych - Dyrektor
  Wyświetleń: 54
 1076. S14-Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń
  Wyświetleń: 54
 1077. Wynik procedury odwoławczej Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 54
 1078. Zawiadomienie obwieszczenie o przekazaniu wyjaśnień inwestora organom współdziałającym w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla ” Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”
  Wyświetleń: 54
 1079. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Chocimskiej 9 we Włocławku
  Wyświetleń: 54
 1080. 1 października br. godz. 11.30, na ulicy 3 Maja i Starym Rynku odbędzie się impreza z okazji Światowego Dnia Zwierząt.
  Wyświetleń: 53
 1081. Agnieszka Moraczewska - Przedszkole Publiczne Nr 22 - Dyrektor
  Wyświetleń: 53
 1082. Angelika Skrzyniarz - Urząd Miasta Włocławek - Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 53
 1083. Decyzja na usunięcie drzew (118/dec/2023)
  Wyświetleń: 53
 1084. Decyzja na usunięcie drzew (119/dec/2023)
  Wyświetleń: 53
 1085. GMK01-Bonifikata (ulga) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
  Wyświetleń: 53
 1086. GMK03-Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Włocławek, miasta na prawach powiatu Włocławek lub Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 53
 1087. Jacek Kazanecki - Zespół Szkół nr 8 - Dyrektor
  Wyświetleń: 53
 1088. Konsultacje Społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka
  Wyświetleń: 53
 1089. KSP-K01-Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 53
 1090. Maciej Kowalczyk - Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 53
 1091. Marta Boniecka - Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 53
 1092. Renata Wojciechowska - Przedszkole Publiczne nr 4 – Społeczny zastępca dyrektora
  Wyświetleń: 53
 1093. UA10-Postępowanie w sprawie wniosku pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  Wyświetleń: 53
 1094. Uchwała Nr 8/D/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 53
 1095. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (130/wnio/2023)
  Wyświetleń: 53
 1096. Zarządzenie Nr 417/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Przechodniej, oznaczonej jako działka nr 41/28 (Włocławek KM 50) o pow. 0,0385 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 53
 1097. Zawiadomienie Obwieszczenie o uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy warunków realizacji przedsięwzięcia „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”.
  Wyświetleń: 53
 1098. Decyzja na usunięcie drzew (149/dec/2023)
  Wyświetleń: 52
 1099. FN01-Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A o posiadanych środkach transportowych
  Wyświetleń: 52
 1100. Katarzyna Laskowska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 52
 1101. Magdalena Celmer - Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 52
 1102. Marcin Lewandowski - Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku - p.o. Dyrektora
  Wyświetleń: 52
 1103. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/prog/2023)
  Wyświetleń: 52
 1104. Program funkcjonowania i rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
  Wyświetleń: 52
 1105. SO06-Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
  Wyświetleń: 52
 1106. USC03-Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia
  Wyświetleń: 52
 1107. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (131/wnio/2023)
  Wyświetleń: 52
 1108. Zarządzenie nr 355/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.
  Wyświetleń: 52
 1109. Zarządzenie nr 358/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 52
 1110. Zawiadomienie - obwieszczenie o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - INWEST BUD
  Wyświetleń: 52
 1111. Decyzja na usunięcie drzew (150/dec/2023)
  Wyświetleń: 51
 1112. Decyzja na usunięcie drzew (152/dec/2023)
  Wyświetleń: 51
 1113. Interpelacja międzysesyjna nr 188 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 51
 1114. Janusz Ziółkowski - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 51
 1115. Małgorzata Pinkowska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 51
 1116. Na podstawie rozporządzenia nr 9/2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2023 r. w najbliższym czasie rozpocznie się odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,który będzie trwał do dnia 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 1117. Plan polowań zbiorowych K.Ł.108 Darzbór we Włocławku
  Wyświetleń: 51
 1118. UA19-Umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie
  Wyświetleń: 51
 1119. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, o wypłacie stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 1120. Zarządzenie Nr 411/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, działka nr 69/16 KM 34 o pow. 519,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 51
 1121. Zarządzenie Nr 413/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 51
 1122. Zarządzenie Nr 429/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
  Wyświetleń: 51
 1123. Zarządzenie Nr 430/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Koordynującej wdrożenie projektu pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 i budżetu państwa.
  Wyświetleń: 51
 1124. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 53/2 obręb Michelin KM 05 przy ulicy Harcerskiej 22a we Włocławku.
  Wyświetleń: 51
 1125. Aneta Wudecka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Świadczeń Rodzinnych - Zastępca Kierownika
  Wyświetleń: 50
 1126. Czesław Zarzeczny - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 50
 1127. Decyzja na usunięcie drzew (124/dec/2023)
  Wyświetleń: 50
 1128. Decyzja na usunięcie drzew (140/dec/2023)
  Wyświetleń: 50
 1129. FN03-Zwrot opłaty skarbowej
  Wyświetleń: 50
 1130. FN04-Zaświadczenia
  Wyświetleń: 50
 1131. FN05-Stwierdzenie nadpłaty
  Wyświetleń: 50
 1132. GMK09-Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 50
 1133. Interpelacja nr 1 Radnego - Piotra Czarneckiego złożona w dniu 30 maja 2023 podczas LXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 50
 1134. Karina Kazanecka - Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 50
 1135. Katarzyna Szeler - Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 50
 1136. Magdalena Lewandowska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku - Dyrektor
  Wyświetleń: 50
 1137. Paulina Kłosińska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 50
 1138. Program funkcjonowania i rozwoju Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku na lata 2020-2025
  Wyświetleń: 50
 1139. PZP05-Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym
  Wyświetleń: 50
 1140. S15-Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 50
 1141. S28-Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 50
 1142. Tomasz Wrześniewski - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 50
 1143. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (161/wnio/2023)
  Wyświetleń: 50
 1144. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (155/wnio/2023)
  Wyświetleń: 50
 1145. Zarządzenie nr 361/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych przez Gminę Miasto Włocławek i jej jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 50
 1146. 21 października br. od godziny 12.00, na placu Wolności, planowane jest kolejne zgromadzenie pn. Stop pedofilii, stop aborcji.
  Wyświetleń: 49
 1147. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2022
  Wyświetleń: 49
 1148. Decyzja na usunięcie drzew (137/dec/2023)
  Wyświetleń: 49
 1149. Decyzja na usunięcie drzew (146/dec/2023)
  Wyświetleń: 49
 1150. Decyzja na usunięcie drzew (154/dec/2023)
  Wyświetleń: 49
 1151. Decyzja na usunięcie drzewa (144/dec/2023)
  Wyświetleń: 49
 1152. Informacja o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowalnych z dnia 15.06.2023 r. dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na instalowania na istniejącym obiekcie budowlanym dachowej konstrukcji wsporczej wraz z instalacją radiokomunikacyjną, na terenie działki nr 6/9 obręb Włocławek KM 80 przy ulicy Wolność 1a we Włocławku.
  Wyświetleń: 49
 1153. Nabór wniosków dotyczących usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasto Włocławek w 2023 roku.
  Wyświetleń: 49
 1154. S29-Zgłoszenie zwierzęcia do rejestru zwierząt podlegających ochronie
  Wyświetleń: 49
 1155. UA20-Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków
  Wyświetleń: 49
 1156. W dniu 7 października 2023 r. o godz.12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”.
  Wyświetleń: 49
 1157. Wanda Szczygielska - Przedszkole Publiczne nr 8 - Dyrektor
  Wyświetleń: 49
 1158. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (129/wnio/2023)
  Wyświetleń: 49
 1159. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (140/wnio/2023)
  Wyświetleń: 49
 1160. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (142/wnio/2023)
  Wyświetleń: 49
 1161. Zarządzenie nr 425/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 49
 1162. Zawiadomienie - obwieszczenie o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - Apartamenty Wisła
  Wyświetleń: 49
 1163. Anna Kania - Zespół Szkół Technicznych we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 48
 1164. Decyzja na usunięcie drzew (141/dec/2023)
  Wyświetleń: 48
 1165. DT01-Postępowanie w związku z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu
  Wyświetleń: 48
 1166. Małgorzata Szymańska - Urząd Miasta Włocławek - Wydziału Geodezji i Kartografii - Dyrektor
  Wyświetleń: 48
 1167. Piotr Kaczorowski - Miejska Jadłodajnia „U Swiętego Antoniego” - Dyrektor
  Wyświetleń: 48
 1168. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2023)
  Wyświetleń: 48
 1169. SO08-Zameldowanie na pobyt czasowy lub pobyt stały
  Wyświetleń: 48
 1170. Tomasz Jezierski - Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku - Zastępca Dyrektora
  Wyświetleń: 48
 1171. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (156/wnio/2023)
  Wyświetleń: 48
 1172. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (157/wnio/2023)
  Wyświetleń: 48
 1173. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (160/wnio/2023)
  Wyświetleń: 48
 1174. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (154/wnio/2023)
  Wyświetleń: 48
 1175. Agata Celmer - Przedszkole Publiczne Nr 16 - Dyrektor
  Wyświetleń: 47
 1176. Decyzja (121/dec/2023)
  Wyświetleń: 47
 1177. Decyzja na usunięcie drzew (125/dec/2023)
  Wyświetleń: 47
 1178. Decyzja na usunięcie drzewa (129/dec/2023)
  Wyświetleń: 47
 1179. Elżbieta Nowacka - Przedszkole Publiczne Nr 19 - Dyrektor
  Wyświetleń: 47
 1180. GMK08-Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 47
 1181. KM02d-Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na wpisanie terminu badania technicznego, jeżeli właściciel pojazdu wyraził wolę wymiany.
  Wyświetleń: 47
 1182. Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 12 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z parownikami oraz przyłączem gazowym na działce nr 1/29 obręb Włocławek KM 48 przy ul. Łęgskiej 12 we Włocławku.
  Wyświetleń: 47
 1183. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na przebudowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci Orange 47013 Lunewil, na terenie działki nr 58/5 obręb Włocławek KM 36 przy ulicy Okrzei 77 we Włocławku
  Wyświetleń: 47
 1184. RM09-Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 47
 1185. S01-Wydawanie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach rolniczych
  Wyświetleń: 47
 1186. S22-Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 47
 1187. ST05-Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
  Wyświetleń: 47
 1188. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (134/wnio/2023)
  Wyświetleń: 47
 1189. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (153/wnio/2023)
  Wyświetleń: 47
 1190. Zarządzenie nr 359/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek
  Wyświetleń: 47
 1191. Zawiadomienie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo – socjalną. Dwóch budynków przemysłowych (hal namiotowych). Budowa konstrukcji wsporczej silosów wraz z silosami szt. 4 oraz budynku portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
  Wyświetleń: 47
 1192. Zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów EKO-OPAS przy ul. Zytniej 2F we Włocławku.
  Wyświetleń: 47
 1193. Zgłoszenie budowy instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym, na terenie działki nr 116/43 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Chocimskiej 25 we Włocławku
  Wyświetleń: 47
 1194. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 23/3 obręb Włocławek KM 8/2 przy ulicy Cysterskiej 6 m.1 we Włocławku.
  Wyświetleń: 47
 1195. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 56 obręb Włocławek KM 74/1 przy ulicy Źródlanej 5 we Włocławku.
  Wyświetleń: 47
 1196. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 116/49 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Chocimskiej 13 we Włocławku
  Wyświetleń: 47
 1197. Aleksandra Stawiszyńska - Szkoła Podstawowa nr 7 - im Henryka Sienkiewicza - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 46
 1198. Decyzja na usunięcie drzew (126/dec/2023)
  Wyświetleń: 46
 1199. Decyzja na usunięcie drzew (138/dec/2023)
  Wyświetleń: 46
 1200. Decyzja na usunięcie drzew (148/dec/2023)
  Wyświetleń: 46
 1201. Decyzja na usunięcie drzew (153/dec/2023)
  Wyświetleń: 46
 1202. Decyzja na usunięcie drzewa (130/dec/2023)
  Wyświetleń: 46
 1203. Dorota Brykner - Przedszkole Publiczne Nr 32 - Dyrektor
  Wyświetleń: 46
 1204. Ewa Szczepańska - Radna Rady Miasta
  Wyświetleń: 46
 1205. GMK17-Przydział lokalu zamiennego
  Wyświetleń: 46
 1206. Obwieszczenie dla stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa budynku produkcyjnego z częścią biurowo - socjalną, dwóch budynków przemysłowych (hal namiotowych), budowa konstrukcji wsporczej silosów wraz z silosami szt. 4 oraz budynku portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
  Wyświetleń: 46
 1207. Piotr Czarnecki - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 46
 1208. Plan Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 107 "KTRŁ" we Włocławku w sezonie 2023/2024 na terenie obwodu łowieckiego nr 235 i 261
  Wyświetleń: 46
 1209. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego Nr 109 „ORZEŁ” we Włocławku
  Wyświetleń: 46
 1210. RM02-Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 46
 1211. SO12-Nadanie numeru pesel
  Wyświetleń: 46
 1212. Stanisław Wawrzonkoski - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 46
 1213. W dniach: 11, 18 i 25 września 2023, w godzinach 10:00 – 11:00 i 11:00 – 12:00, w Parku na Słodowie, odbędą się imprezy pod nazwą Budujemy mosty.
  Wyświetleń: 46
 1214. W dniu 4 listopada 2023 r. o godz.12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”.
  Wyświetleń: 46
 1215. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (143/wnio/2023)
  Wyświetleń: 46
 1216. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (162/wnio/2023)
  Wyświetleń: 46
 1217. Zarządzenie nr 345/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 46
 1218. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 98/2 obręb Michelin KM 09 przy ul. Parkowej 62a we Włocławku
  Wyświetleń: 46
 1219. Decyzja na usunięcie drzew (142/dec/2023)
  Wyświetleń: 45
 1220. FN11-Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 45
 1221. GMK07-Wydzierżawienie gruntu w drodze przetargu/w drodze bezprzetargowej na okres lat trzech/powyżej lat trzech
  Wyświetleń: 45
 1222. Karolina Taźbierska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Dodatków Mieszkaniowych - Inspektor
  Wyświetleń: 45
 1223. Małgorzata Moszczyńska - Pętkowska - Przedszkole Publiczne Nr 26 - Nauczyciel
  Wyświetleń: 45
 1224. NWK.GK03-Przyznanie miejsca do pochówku na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku
  Wyświetleń: 45
 1225. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie działek nr 41/10, 41/8, 41/5, 41/6, 33/6, 33/4, 42/3, 62/7 obręb Włocławek KM 112/1 przy ulicy Żytniej we Włocławku.
  Wyświetleń: 45
 1226. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu RPKP.10.02.03.
  Wyświetleń: 45
 1227. Prezydenta Miasta Włocławek informuję przyjęciu: Uchwały Nr LXI/44/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek położonego pomiędzy terenami leśnymi oraz ulicą Baśniową, – Uchwały Nr LXI/45/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek położonego pomiędzy ulicami: Mielęcińską, Brzezinową i Pawią.
  Wyświetleń: 45
 1228. S18-Pozwolenie zintegrowane
  Wyświetleń: 45
 1229. UA02-Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 45
 1230. USC06-Wpisanie do ksiąg akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja)
  Wyświetleń: 45
 1231. W dniu 28 października 2023 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”.
  Wyświetleń: 45
 1232. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (128/wnio/2023)
  Wyświetleń: 45
 1233. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (146/wnio/2023)
  Wyświetleń: 45
 1234. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (147/wnio/2023)
  Wyświetleń: 45
 1235. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (136/wnio/2023)
  Wyświetleń: 45
 1236. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (137/wnio/2023)
  Wyświetleń: 45
 1237. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (144/wnio/2023)
  Wyświetleń: 45
 1238. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (151/wnio/2023)
  Wyświetleń: 45
 1239. Zbigniew Kazimierczyk - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Urbanistyki i Architektury - Inspektor
  Wyświetleń: 45
 1240. „Pismo dla stron postępowania – ponowne wystąpienie do organu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”
  Wyświetleń: 44
 1241. Decyzja na usunięcie drzew (132/dec/2023)
  Wyświetleń: 44
 1242. Decyzja na usunięcie drzewa (145/dec/2023)
  Wyświetleń: 44
 1243. Elżbieta Pawlaczyk - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalista Pracy Socjalnej
  Wyświetleń: 44
 1244. GMK21-Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
  Wyświetleń: 44
 1245. Izabela Księżak - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Urbanistyki i Architektury - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 44
 1246. Katarzyna Jóźkiewicz - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Działa Świadczeń Rodzinnych - Starszy Inspektor
  Wyświetleń: 44
 1247. Marzena Borczak - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku - Starszy pracownik socjalny
  Wyświetleń: 44
 1248. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 44
 1249. RM08-Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 44
 1250. S07-Przekazanie innej dokumentacji geologicznej
  Wyświetleń: 44
 1251. S21-Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
  Wyświetleń: 44
 1252. ST06-Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 44
 1253. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (132/wnio/2023)
  Wyświetleń: 44
 1254. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (138/wnio/2023)
  Wyświetleń: 44
 1255. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (141/wnio/2023)
  Wyświetleń: 44
 1256. Zarządzenie nr 365/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek
  Wyświetleń: 44
 1257. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Lipnowskiej 27-27a we Włocławku
  Wyświetleń: 44
 1258. Decyzja na usunięcie drzew (128/dec/2023)
  Wyświetleń: 43
 1259. GMK05-Przesuniecie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 43
 1260. I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, oznaczonej jako działka nr 10/2 (Włocławek KM 110) o pow. 168,00 m2
  Wyświetleń: 43
 1261. Interpelacja międzysesyjna nr 183 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 43
 1262. Interpelacja międzysesyjna nr 186 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 43
 1263. Karolina Zielińska - Przedszkole Publiczne Nr 22 - Zastępca dyrektora
  Wyświetleń: 43
 1264. KM03g-Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 43
 1265. KM04-Wydawanie zaświadczeń na wykonanie krajowego przewozu na potrzeby własne
  Wyświetleń: 43
 1266. KM04d-Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 43
 1267. Obwieszczenie dla stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo - socjalną, dwóch budynków przemysłowych (hal namiotowych), budowa konstrukcji wsporczej silosów wraz z silosami szt. 4 oraz budynku portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
  Wyświetleń: 43
 1268. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie wybieranych radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  Wyświetleń: 43
 1269. S17-Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 43
 1270. Składanie wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
  Wyświetleń: 43
 1271. SO10-Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca
  Wyświetleń: 43
 1272. ST03-Wpis do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego
  Wyświetleń: 43
 1273. W dniu 16 grudnia 2023 r. w godz. 10.00 -21.00 i w dniu 17 grudnia 2023 r. w godz. 10.00-20.00 na Placu Zielony Rynek we Włocławku odbędzie się impreza plenerowa nie będąca imprezą masową pn. "Włocławski Jarmark Bożonarodzeniowy"
  Wyświetleń: 43
 1274. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (126/wnio/2023)
  Wyświetleń: 43
 1275. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (135/wnio/2023)
  Wyświetleń: 43
 1276. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (145/wnio/2023)
  Wyświetleń: 43
 1277. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (133/wnio/2023)
  Wyświetleń: 43
 1278. Zarządzenie nr 363/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 43
 1279. Zarządzenie Nr 414/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2024 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  Wyświetleń: 43
 1280. Agnieszka Przekwas - Zespół Szkół nr 8 we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 42
 1281. Decyzja na usunięcie drzewa (135/dec/2023)
  Wyświetleń: 42
 1282. FN10-Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
  Wyświetleń: 42
 1283. Informacja Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Chmielną, Aleją Chopina, ulicą Warszawską, Placem Wolności, ulicą 3 Maja, Starym Rynkiem, ulicą Św. Jana, brzegiem rzeki Wisły oraz położonego w rejonie ulicy Ogniowej.
  Wyświetleń: 42
 1284. Interpelacja międzysesyjna nr 140 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 42
 1285. Interpelacja międzysesyjna nr 185 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 42
 1286. Interpelacja międzysesyjna nr 187 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 42
 1287. RM06-Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 42
 1288. S16-Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
  Wyświetleń: 42
 1289. S30-Dofinansowanie usuwania azbestu
  Wyświetleń: 42
 1290. S31-Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
  Wyświetleń: 42
 1291. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (150/wnio/2023)
  Wyświetleń: 42
 1292. Zarządzenie Nr 381/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego w budynku przy ul. Kilińskiego 12A we Włocławku.
  Wyświetleń: 42
 1293. Decyzja na usunięcie drzew (131/dec/2023)
  Wyświetleń: 41
 1294. Decyzja na usunięcie drzewa (134/dec/2023)
  Wyświetleń: 41
 1295. GMK10-Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 41
 1296. GMK14-Sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkaniowe
  Wyświetleń: 41
 1297. KM08-Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu
  Wyświetleń: 41
 1298. NWK.GK04-Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy
  Wyświetleń: 41
 1299. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 44, dz. nr 11/36 KM 33
  Wyświetleń: 41
 1300. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (9/prog/2023)
  Wyświetleń: 41
 1301. Rejestr dotacji udzielonych na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1302. RM07-Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 41
 1303. S13-Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
  Wyświetleń: 41
 1304. S19-Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 41
 1305. SO05-Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 41
 1306. Zarządzenie nr 372/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 41
 1307. Zarządzenie Nr 421/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 44a, stanowiącej działkę nr 5/11 KM 34 (obręb Włocławek) o pow. 18,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 41
 1308. Zgłoszenie budowy przyłącza stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego SN-15kV, na terenie działek nr 1/17, 1/11 obręb Włocławek KM 118/2 oraz działek nr 4/3, 2/32, 2/26 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 5 we Włocławku
  Wyświetleń: 41
 1309. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Mikanowskiej 4 we Włocławku
  Wyświetleń: 41
 1310. Alicja Mencel - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Starszy pracownik socjalny
  Wyświetleń: 40
 1311. Anna Skibińska-Figas - Miejska Jadłodajnia ” Świętego Antoniego ” we Włocławku - Kierownik żywienia i produkcji
  Wyświetleń: 40
 1312. GMK04-Zbycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne)
  Wyświetleń: 40
 1313. Informacja Prezydenta Miasta Włocławek o przyjęciu: Uchwały Nr LIX/5/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych oraz Uchwały Nr LIX/6/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu
  Wyświetleń: 40
 1314. Interpelacja międzysesyjna nr 184 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 40
 1315. Marta Krużyńska - Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 40
 1316. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rurociągu etylenu Płock-Włocławek, linii światłowodowych i przyłącza energetycznego na terenie działek nr 208/2, 210, 4/10 obręb 0004 Kawka, dz. nr 47 obręb 0008 Azoty we Włocławku oraz na terenie dz. nr 430/3, 410 obręb 0009 Stary Bógpomóż, dz. nr 158 i 121 obręb 0010 Winduga w Gminie Bobrowniki
  Wyświetleń: 40
 1317. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ulicy Granicznej na odcinku od wspólnej granicy działek nr 61 i 137/1 obręb 0002 Rybnica do ulicy Leśnej oraz ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Granicznej do granicy Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 40
 1318. PZP02-Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 40
 1319. S11-Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
  Wyświetleń: 40
 1320. USC07-Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  Wyświetleń: 40
 1321. W dniu 16 września 2023 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”.
  Wyświetleń: 40
 1322. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (149/wnio/2023)
  Wyświetleń: 40
 1323. Zarządzenie nr 369/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 40
 1324. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną, dwóch budynków przemysłowych (hal namiotowych), budowa konstrukcji wsporczej silosów wraz z silosami szt. 4 oraz budynku portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
  Wyświetleń: 40
 1325. 15 września br. o godzinie 17.00, przy ul. Celulozowej (teren między blokami nr 11, 13, 15 i 15 A) odbędzie się zgromadzenie – konferencja prasowa dotycząca komunalnego budownictwa. Uczestnikami zgromadzenia będą przedstawiciele ugrupowań politycznych, w tym Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wyświetleń: 39
 1326. GMK06-Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu
  Wyświetleń: 39
 1327. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem w zabudowie szeregowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 4/19 (Włocławek KM 105) o pow. 0,0038 ha.
  Wyświetleń: 39
 1328. I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Placu Wolności, oznaczonej jako działka nr 162 (Włocławek KM 50) o pow. 420,00 m2.
  Wyświetleń: 39
 1329. Interpelacja międzysesyjna nr 138 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 39
 1330. Interpelacja międzysesyjna nr 52 radnej Agnieszki Jury-Walczak
  Wyświetleń: 39
 1331. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE na terenie działek nr 7, 41/1, 41/3 obręb Włocławek KM 9/2, nr 55/5, 55/4 obręb Włocławek KM 1, 57/23, 66/4, 57/3 obręb Włocławek KM 9/1 i dz. nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ulicy Obrońców Wisły 1920 roku, ulicy Lipnowskiej, ulicy Widok i ulicy Spacerowej we Włocławku.
  Wyświetleń: 39
 1332. PZP01-Zgłaszanie do wykazu dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 39
 1333. RM04-Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 39
 1334. S10-Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
  Wyświetleń: 39
 1335. ST07-Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 39
 1336. Stanisław Krzemieniewski - Radny Rady Miasta
  Wyświetleń: 39
 1337. Zarządzenie nr 407/2023 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Włocławek, jako starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
  Wyświetleń: 39
 1338. Zarządzenie nr 426/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 39
 1339. Zgłoszenie budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn110PE oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia dn63PE przy ulicy Zduńskiej we Włocławku
  Wyświetleń: 39
 1340. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy Alei Jana Pawła II 189 we Włocławku
  Wyświetleń: 39
 1341. Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (53/zglo/2023)
  Wyświetleń: 39
 1342. UA22-Postępowanie w sprawie wydania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
  Wyświetleń: 38
 1343. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (148/wnio/2023)
  Wyświetleń: 38
 1344. 9 września br. od godziny 12:00, na placu Wolności, planowane jest kolejne zgromadzenie pn. Stop pedofilii, stop aborcji.
  Wyświetleń: 37
 1345. Informacja o przyjęciu o przyjęciu Uchwały Nr LX/19/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina.
  Wyświetleń: 37
 1346. NWK.GK02-Decyzja zezwalająca na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 37
 1347. RM05-Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 37
 1348. S02-Potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych
  Wyświetleń: 37
 1349. Zarządzenie nr 428/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku.
  Wyświetleń: 37
 1350. FN06-Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 36
 1351. RM03-Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych
  Wyświetleń: 36
 1352. RM12-Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 36
 1353. S20-Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia
  Wyświetleń: 36
 1354. Zarządzenie Nr 382/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych położonych we Włocławku na tymczasowe pomieszczenia.
  Wyświetleń: 36
 1355. GKM19-Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716)
  Wyświetleń: 35
 1356. Interpelacja międzysesyjna nr 139 radnego Józefa Mazierskiego
  Wyświetleń: 35
 1357. KM06b-Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru na prowadzenie przez przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 35
 1358. PZP04-Potwierdzenie sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
  Wyświetleń: 35
 1359. UA21-Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 35
 1360. Zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 12 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z parownikami oraz przyłączem gazowym na działce nr 1/29 obręb Włocławek KM 48 przy ul. Łęgskiej 12.
  Wyświetleń: 35
 1361. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Bocianiej 5c we Włocławku
  Wyświetleń: 35
 1362. Cezary Wojasiński - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku - Zastępca dyrektora do spraw wychowania
  Wyświetleń: 34
 1363. Interpelacja międzysesyjna nr 182 radnego Andrzeja Gołębieskiego
  Wyświetleń: 34
 1364. KM04b-Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 34
 1365. KM05a-Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  Wyświetleń: 34
 1366. Magdalena Dorsz - Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku - Wicedyrektor
  Wyświetleń: 34
 1367. NWK.GK01-Decyzja zezwalająca na hodowlę lub utrzymywanie psów rasy chart oraz ich mieszańców
  Wyświetleń: 34
 1368. NWK.GK06-Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 34
 1369. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 34
 1370. ST02-Wykreślenie z ewidencji Klubów Sportowych – Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 34
 1371. Zawiadomienie-Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla PGK SANIKO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 34
 1372. Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego SN-15kV wraz z kontenerową stacją transformatorową przy Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku
  Wyświetleń: 34
 1373. Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej o kocioł c.o. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Willowej 43 we Włocławku
  Wyświetleń: 34
 1374. Decyzja na usunięcie drzew (160/dec/2023)
  Wyświetleń: 33
 1375. KM04a-Udzielanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
  Wyświetleń: 33
 1376. RM01-Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
  Wyświetleń: 33
 1377. W dniu 11 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Parku im. Władysława Łokietka we Włocławku rozpocznie się wydarzenie niebędące imprezą masową pn. Ognisko Patriotyzmu.
  Wyświetleń: 33
 1378. W dniu 2 września 2023 r. o godz.12:00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”.
  Wyświetleń: 33
 1379. GMK22-Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej / przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek/ Miasta na Prawach Powiatu / Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 32
 1380. Informacja Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 32
 1381. Marta Głodkowska-Chojnacka - Przedszkole Publiczne Nr 16 - Nauczyciel
  Wyświetleń: 32
 1382. NWK.GK05-Wpis/zmiana wpisu/wykreślenie-Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek
  Wyświetleń: 32
 1383. PZP03-Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Włocławek
  Wyświetleń: 32
 1384. Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zajadliwej grypy ptaków.
  Wyświetleń: 32
 1385. W dniu 06 grudnia 2023 r. w godz. 16.00 -17.15 na Placu Wolności we Włocławku odbędzie się impreza plenerowa nie będąca imprezą masową pn. „Włocławek Światłem Malowany”
  Wyświetleń: 32
 1386. Wniosek (181/wnio/2023)
  Wyświetleń: 32
 1387. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (171/wnio/2023)
  Wyświetleń: 32
 1388. 16 września br. w godzinach 16:30 – 19:30 w okolicach Pomnika Ludziom Pracy na Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego planowane jest wydarzenie artystyczne pn. Mały Festiwal Operetki Włocławek 2023.
  Wyświetleń: 31
 1389. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Znak sprawy WA.RUZ.4210.196.2023.JSM
  Wyświetleń: 31
 1390. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 31
 1391. Zarządzenie Nr 432/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy (garaż), będący własnością Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku przy ul. Królewieckiej 5 o powierzchni użytkowej 22,80 m², przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 31
 1392. Decyzja na usunięcie drzew (162/dec/2023)
  Wyświetleń: 30
 1393. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 30
 1394. GMK15-Wyliczenie hipoteki ciążącej na budynku prywatno-czynszowym z tytułu wydatkowanych środków na remont, celem wydania zezwolenia na jej wykreślenie
  Wyświetleń: 30
 1395. KM04c-Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  Wyświetleń: 30
 1396. KM06-Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
  Wyświetleń: 30
 1397. RM10-Duplikat decyzji (wydanej w latach 1989 – 2011) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 30
 1398. RM11-Zaświadczenie o posiadaniu wpisu w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek
  Wyświetleń: 30
 1399. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (169/wnio/2023)
  Wyświetleń: 30
 1400. I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (garażu), o powierzchni użytkowej 21,70 m², będącego własnością Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku przy Placu Wolności 16.
  Wyświetleń: 29
 1401. Informacja o planowanym polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego nr 108 Darzbór
  Wyświetleń: 29
 1402. Interpelacja nr 1 Radnego - Jacka Buławy złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 29
 1403. Interpelacja nr 1 Radnego - Jakuba Woźnikowskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 29
 1404. Wyjdź z domu! oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligo
  Wyświetleń: 29
 1405. Zarządzenie Nr 416/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
  Wyświetleń: 29
 1406. Zarządzenie nr 435/2023 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 168/9 o pow. 0,0220 ha, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 29
 1407. Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (55/zglo/2023)
  Wyświetleń: 29
 1408. „Świąteczna, międzypokoleniowa choinka” oferta złożona przez Fundację Caietanus
  Wyświetleń: 28
 1409. AKTYWNA Asertywność oferta złożona przez Fundację Fucco
  Wyświetleń: 28
 1410. Decyzja na usunięcie drzew (164/dec/2023)
  Wyświetleń: 28
 1411. Interpelacja nr 1 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 28
 1412. Interpelacja nr 2 Radnego - Piotra Zwolińskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 28
 1413. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (174/wnio/2023)
  Wyświetleń: 28
 1414. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (170/wnio/2023)
  Wyświetleń: 28
 1415. Zarządzenie Nr 422/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt ”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 28
 1416. Decyzja na usunięcie drzewa (161/dec/2023)
  Wyświetleń: 27
 1417. Interpelacja nr 1 Radnego - Piotra Zwolińskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 27
 1418. Interpelacja nr 2 Radnego - Jakuba Woźnikowskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 27
 1419. KM04e-Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
  Wyświetleń: 27
 1420. „Profilaktyka uzależnień, kluczem do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie” oferta złożona przez Spółdzielnię Socjalną EMPATIA
  Wyświetleń: 26
 1421. „Zdrowych i Rodzinnych Świąt, Włocławku! – warsztaty integracyjno-terapeutyczne” oferta złożona przez Fundację Ładowarka
  Wyświetleń: 26
 1422. Decyzja na usunięcie drzew (163/dec/2023)
  Wyświetleń: 26
 1423. KM06a-Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
  Wyświetleń: 26
 1424. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków handlowo – usługowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 każdy wraz z infrastrukturą techniczną oraz 104 stanowiskami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym, wiatą śmietnikową, wiatą na wózki, pylonem reklamowym i podziemnym zbiornikiem retencyjnym na terenie działek nr 1/6, 66/8, 66/7, 66/6, 14/6, 15/6, 66/11, 1/10, 14/10, 66/9, 15/8, 20/6, 22/4, 23/10, 30/21, 66/10, 1/9, 14/9, 15/7, 20/4, 22/2 i 23/6 obręb Włocławek KM 112/1 przy ulicy Zieln
  Wyświetleń: 26
 1425. Ogłoszenie Odziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych we Włocławku przy ul.Kaliskiej 38/11 oraz Kaliskiej 89/41
  Wyświetleń: 26
 1426. ST01-Wpis do ewidencji Klubów Sportowych-Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 26
 1427. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (173/wnio/2023)
  Wyświetleń: 26
 1428. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (176/wnio/2023)
  Wyświetleń: 26
 1429. Zarządzenie Nr 433/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, które mogą zostać przeznaczone do oddania w najem osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej, po przedłożeniu stosownego wniosku.
  Wyświetleń: 26
 1430. Interpelacja nr 2 Radnego - Jacka Buławy złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 25
 1431. Interpelacja nr 2 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 25
 1432. ST08-Wniosek o wydanie wyciągu (zaświadczenia) z ewidencji: Klubów sportowych – Stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych.
  Wyświetleń: 25
 1433. Interpelacja nr 5 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 24
 1434. Sprawozdania okresowe z realizacji programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 24
 1435. Zdrowych i Rodzinnych Świąt, Włocławku! – międzypokoleniowe warsztaty śródmiejskie oferta złożona przez Fundację Ładowarka
  Wyświetleń: 24
 1436. „Próba dobrej zmiany” oferta złożona przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”
  Wyświetleń: 23
 1437. Dorota Rzeczkowska - Przedszkole Publiczne Nr 25 "Słoneczko" - Nauczyciel
  Wyświetleń: 23
 1438. Interpelacja nr 6 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 23
 1439. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 23
 1440. W dniu 18 listopada 2023 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop Pedofilii, stop aborcji”
  Wyświetleń: 23
 1441. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wraz z zewnętrznym źródłem ciepła oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Bojańczyka 18a we Włocławku
  Wyświetleń: 23
 1442. Interpelacja nr 3 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 22
 1443. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (175/wnio/2023)
  Wyświetleń: 22
 1444. Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (56/zglo/2023)
  Wyświetleń: 22
 1445. Interpelacja nr 4 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 21
 1446. Interpelacja nr 7 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 21
 1447. Interpelacja nr 8 Radnego - Janusza Dębczyńskiego złożona w dniu 28 listopada 2023 podczas LXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 20
 1448. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (kablowej) poniżej 1 kV wraz z budową szafy Rack na terenie dz. nr 39 obręb Włocławek KM 8/2 we Włocławku.
  Wyświetleń: 20
 1449. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Metalowej 8 we Włocławku
  Wyświetleń: 20
 1450. „Świadomi uczuć i emocji w sytuacji uzależnień, przemocy, wykluczenia” oferta złożona przez Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „WIŚLAK” - Włocławek
  Wyświetleń: 19
 1451. Decyzja na usunięcie drzew (166/dec/2023)
  Wyświetleń: 19
 1452. Sprawozdanie z POP i PDK końcowe za lata 2020-2023
  Wyświetleń: 19
 1453. Decyzja na usunięcie drzew (167/dec/2023)
  Wyświetleń: 18
 1454. W dniu 02 grudnia 2023 r. o godz.12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop Pedofilii, stop aborcji”
  Wyświetleń: 18
 1455. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjno-magazynowo-usługowa z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie na działek nr 50/5, 55/12, 27/9,27/13, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/17, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/13, 44/15, 26/9 obręb Włocławek KM 102.
  Wyświetleń: 17
 1456. Zgłoszenie budowy linii energetycznej kablowej nn, budowa rozdzielnicy kablowej niskiego napięcia nn oraz budowa przyłącza kablowego nn przy ulicy Żytniej we Włocławku
  Wyświetleń: 17
 1457. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji Nr 197/2023 z dnia 06 listopada 2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską wraz z infrastrukturą techniczną we Włocławku, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”
  Wyświetleń: 16
 1458. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (177/wnio/2023)
  Wyświetleń: 16
 1459. Zarządzenie Nr 434/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.
  Wyświetleń: 16
 1460. Zawiadomienie o przesłaniu do SKO we Włocławku odwołania o decyzji z dnia 25 października 2023 r., znak: S.6220.5.2023 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 12 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z parownikami oraz przyłączem gazowym na działce nr 1/29 obręb Włocławek KM 48 przy ul. Łęgskiej 12 we Włocławku.
  Wyświetleń: 16
 1461. „Próba dobrej zmiany” oferta złożona przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA” - oferta nr 2
  Wyświetleń: 15
 1462. Decyzja na usunięcie drzew (168/dec/2023)
  Wyświetleń: 15
 1463. Sprawozdanie z POP i PDK za okres styczeń-lipiec 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 1464. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (178/wnio/2023)
  Wyświetleń: 15
 1465. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (180/wnio/2023)
  Wyświetleń: 15
 1466. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Skrajnej 24a we Włocławku
  Wyświetleń: 15
 1467. Decyzja na usunięcie drzew (165/dec/2023)
  Wyświetleń: 14
 1468. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przebudowy stacji paliw na terenie PGK Saniko Sp. z o.o. przy ul.Żytniej
  Wyświetleń: 14
 1469. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (169/dec/2023)
  Wyświetleń: 13
 1470. Sprawozdanie z POP i PDK za 2022 rok
  Wyświetleń: 13
 1471. Zarządzenie Nr 427/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Papieżka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 13
 1472. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (179/wnio/2023)
  Wyświetleń: 12
 1473. Decyzja na usunięcie drzew (170/dec/2023)
  Wyświetleń: 11
 1474. „Świadomi uczuć i emocji w sytuacji uzależnień, przemocy, wykluczenia” oferta złożona przez Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „WIŚLAK” - Włocławek - oferta nr 2
  Wyświetleń: 10
 1475. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zakład Produkcji Polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji przy Al. Kazimierza Wielkiego we Włocławku ( dz. nr 5/34 obręb Włocławek KM 123).
  Wyświetleń: 10
 1476. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (182/wnio/2023)
  Wyświetleń: 10
 1477. Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (57/zglo/2023)
  Wyświetleń: 10
 1478. I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 44/2 (Włocławek KM 29) o pow. 9,11 m2
  Wyświetleń: 8
 1479. Sprawozdanie z PDK dla PM2,5 za okres styczeń-lipiec 2023 rok
  Wyświetleń: 8
 1480. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 8
 1481. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Przesmyk 8 we Włocławku
  Wyświetleń: 7
 1482. Zarządzenie Nr 436/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy Żytniej 2, oznaczonej jako działka nr 62/6 (Włocławek KM 112/1 o pow. 0,0090 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 6
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego